HD fällde polis för vapenbrott

STOCKHOLM Högsta domstolen dömde i tisdags poliskommissarie Olle Lindgren vid länskriminalen i Stockholm till villkorlig dom för vapenbrott och tjänstefel. Därmed ändras hovrättens friande dom.

Kommissarien – som använt informatörer för att infiltrera ligor – dömdes i tingsrätten 2004 till fyra års fängelse för bland annat otillåten brottsprovokation, grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott.
Hovrätten friade honom året därpå helt, men riksåklagaren överklagade och ville pröva hans hantering av vapen och sprängämnen.

HD gör i princip samma bedömning som, förutom på två åtalspunkter. Dels när han använde polisens vapen vid något som liknade en privat skjutövning och dels när Liljegren lämnade ett automatvapen till en informatör.

Mot bakgrund av att kommissarien satt häktad elva månader utdömer HD vid sidan av den villkorliga domen inga bötesstraff. Och eftersom hans brott inte bedöms grova så är det tänkbart att han får behålla sitt arbete inom polisen, enligt Dagens Nyheter.

• Domen innebär ingen förändring vad gäller misstankar om otillåten polisfälla i samband med ett stort heroinbeslag gjordes i Visby sommaren 2000.
Utredningen av hur Gotlandspolisen och dess dåvarande chef Carin Götblad fortsätter vid riksenheten för polismål.

Etiketter:

Annonser