Skärpta alkoholkrav från mp-kongress

BORÅS Miljöpartiets kongress skärpte skrivningarna om alkoholpolitiken i partiets valmanifest. Man slog fast att partiet går till val på att Systembolagets monopol ska bestå och att skatterna på alkohol inte ska sänkas.

I partistyrelsens ursprungliga förslag fanns det en punkt om självständig alkoholpolitik, där kraven var återinförda införselkvoter och ett återinförande av förbudet mot alkoholreklam. När kongressen behandlade förslaget skärptes det dock så att man utöver dessa två punkter lade till att Systembolagets alkoholmonopol ska bestå och att skatterna på alkohol inte ska sänkas.

I sak innebär inte de nya skrivningarna någon ändring av partiets ståndpunkt, men att motståndet mot en alkoholskattesänkning läggs fast i ett valmanifest kan få betydelse om alkoholskattefrågan på nytt blir aktuell efter valet.

Etiketter:

Annonser