Drogtester på fler engelska skolor

FAVERSHAM Sedan slumpvisa drogtester vid skolan Abbey i Faversham i södra England prövats har eleverna uppnått rekordhöga studieresultat. Därför har Kent County Council bestämt sig för att utvidga försöket till samtliga skolor i området och regeringen ska finansiera projektet.

Försöket på Abbey School i grevskapet Kent inleddes i 2005 efter ökade problem med drogmissbruk, stök och försämrade studieresultat. Med hjälp av en dator slumpas 20 elever fram per vecka som får lämna ett test.

Mycket snart vände utvecklingen och följande 18 månader beskrivs som de bästa i skolans historia och med de bästa examensresultat.
– Brottslighet, oro och missbruk minskade betydligt. Och risken att tas ut till test gav också ungdomar en förevändning att våga säga nej till att testa narkotika, sade Peter Walker, huvudlärare och initiativtagare till projektet på skolan, till Drugnews vid ett besök i Sverige i vintras.

Och Abbeys ledning menar att drogtesterna var en bidragande orsak till deras rekordhöga studieresultat ifjol då 40 procent av eleverna uppnådde mycket goda studieresultat, vilket kan jämföras med 26 procent i 2004 och 32 procent året dessförinnan.
Idag har omkring 500 elever testats på skolan som nu blivit ett föredöme.

– Att endast en elev testades positivt för cannabis visar att testerna har fungerat avskräckande, säger Walker i samband med att försöket nu ska utökas.

De tidigare så omstridda drogtesterna har nu blivit alltmer accepterade. Projektledaren Peter Walker belönades i höstas av premiärminister Tony Blairs hustru.

Och även lärarfacket NASUWT stöder nu slumpvisa tester.
– Sådana strategier har potential att både upptäcka och avskräcka, säger Chris Keates, NASUWT:s generalsekreterare i ett pressmeddelande.
– Försöket i Kent är välkommet, men vi är besvikna att det inte erbjuds till fler. Vi hoppas på att andra kommer att sätta press på utbildningsdepartementet så att testernas effektivitet kan utvärderas utifrån fler deltagande skolor, fortsätter Keates.

Kritisk till drogtester på skolor är dock ideella organisationen DrugScope , som menar att man istället borde satsa på utbildning.
– Det finns absolut inga bevis för att slumpvisa drogtester minskar droganvändandet, säger Petra Maxwell från DrugScope till BBC

DrugScope menar att slumpvisa drogtester i skolor är en extrem åtgärd som riskerar att flytta missbruket under jord och att relationen mellan eleverna och deras lärare skadas. Istället borde drogmissbruk debatteras öppet.

Brittiska utbildningsdepartementet kommer att finansiera de utvidgade drogtesterna i Kent och även ansvara för utvärderingen av projektet och se om det finns något samband mellan slumpvisa drogtester och uppförande, närvaro och studieresultat.
Tidigare har även ministern för utbildningsfrågor, Ruth Kelly, sagt att hon välkomnar andra skolor att starta liknande drogkontroller.

• Drogtesterna utförs genom ett enkelt salivprov i munnen och elevernas föräldrar måste ge sitt godkännande. Abbey School fick föräldrarnas godkännande för 86 procent av sina 960 elever.

Etiketter:

Annonser