Nio V&S-anställda åtalade

STOCKHOLM Nio anställda och tidigare anställda vid Vin & Sprit AB åtalas för att ha mutat och hjälpt till att muta anställda inom Systembolaget. Därmed har sammanlagt över 100 personer åtalats i samband med muthärvan inom Systembolaget.

De personer som åtalats för bestickning och medhjälp till bestickning har haft chefsbefattningar eller varit säljkonsulenter vid Vin & Sprit AB. De har mutat butikschefer inom Systembolaget, några butikschefer åtalas däremot inte i denna omgång. Orsaken är att en del av butikscheferna redan är åtalade, medan åklagaren i andra fall bedömt att bevisen inte räckt för att åtala för mutbrott.

Flera chefer inom Vin&Sprit finns bland de åtalade. En av de åtalade har fungerat som konsult. Mutorna har varit i form av alkohol, resor, evenemang och liknande.

– Enligt min bedömning omfattar brottsligheten sammantaget mer än 640 000 kronor som överlämnats som mutor i olika former vid mer än 1 000 tillfällen, säger vice överåklagare Björn Blomqvist.

Blomqvist är hård i sin beskrivning av hur arbetet organiserats inom Vin&Sprit.

– Jag vill kalla det en ren mutorganisation, en organisation vars enda uppgift varit att ha kontakter med Systembolagets butikschefer, säger vice överåklagare Björn Blomqvist enligt Dagens Nyheter.

Systembolaget välkomnar åtalen och kommer nu att göra en utredning om eventuella sanktioner mot Vin&Sprit för att de brutit mot Systembolagets leverantörsbestämmelser.

Etiketter:

Annonser