KD öppnar för sprututbyte

STOCKHOLM Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting är positiva till sprututbyte för narkomaner, trots att partiet på riksnivå är emot. Därmed är partierna i alliansen tydligt splittrade i frågan om eventuellt sprututbyte i Stockholm.

”Frågan om sprutbyte är för en sjukvårdspolitiker en smittskyddsfråga, inte en brottsbekämpningsfråga” skriver kristdemokraternas landstingsråd i Stockholm Stig Nyman och vice gruppledaren för Pia Lidwall i en debattartikel i Svenska Dagbladet .

De båda skriver också att ”inom ramen för smittskydd kan vi inte se det motiverat att moralisera över missbrukarnas situation”.

Tidigare har den nuvarande majoriteten i Stockholms läns landstinget bestående av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister gått ut och aviserat att de vill att landsting ska ha ett program med sprututbyte. Förslaget har kraftigt avvisats av folkpartister och moderater i landstinget.

Efter kristdemokraternas besked är det tydligt att oppositionspartierna i landstinget är splittrade i frågan. Kristdemokraterna i Stockholm har också en annan syn på frågan än vad partiet har nationellt. Kristdemokraterna. tillsammans med moderaterna, röstade i riksdagen emot förslaget om att öppna för sprututbyte i hela landet.

”Vi anser att våra partikollegor och allianspartner har ett felaktigt perspektiv. Kampen mot tunga droger ska föras vid gränsen och med förstärkta polisresurser”, skrver Nyman och Lidwall.

Etiketter:

Annonser