Sparsamt om droger i valmanifest

GUSTAVSBERG ”Alkohol och alkoholmissbruk är ett stort folkhälsoproblem, och bidrar ofta till att utlösa grova brott och övergrepp”. Det skriver borgerliga alliansen i sitt gemensamma valmanifest som lades fram i onsdags. Men har problem att visa på lösningar och undviker oenighet om alkoholskatten. Även socialdemokraterna har placerat spritskatten i kylskåpet inför valet.

De fyra borgerliga partiledarna presenterade manifestet, Fler i arbete – mer att dela på (pdf), för nästa mandatperiod i Gustavsberg. Arbetslinjen, sänkta arbetsgivareavgifter för de som anställer ungdomar, miljösatsning och frysning av fastighetsskatten var några nyheter som framkom.

Alkoholskatten nämns inte alls i manifestet, vilket kanske speglar den oenighet som råder. Kristdemokraterna säger bestämt nej till att sänka spritskatten, vilket moderaterna tidigare önskat, folkpartiet och centern har landat i varianter av sänkta alkoholskatter för att stävja EU-floden av alkohol.

I manifestet konstateras dock att ”en minskad alkoholkonsumtion förbättrar
folkhälsan och minskar många sociala problem. Allians för Sverige arbetar för en mer restriktiv syn på alkohol inom EU”.
Men hur detta ska gå till nämns inte. Om vägen går via att återinföra lägre införselkvoter vid resa inom unionen som kd krävt eller arbeta för högre minimiskatter på alkohol i EU som s-regeringen verkar för återstår att se om alliansen kan enas kring.

Vad gäller frågor i Drugnews bevakningsområde i övrigt var det mest åtgärder mot ungdomsbrottslighet, föräldrarnas (skadestånds-)ansvar, värna brottsoffer och fler poliser som nämns i manifestet. Bara ett av fyra brott klaras upp. Därför måste rättsväsendet vara närmare människorna, krav ställs på synlig och närvarande polis i hela landet. Alliansen utlovar utöka antalet poliser till 20 000 till år 2010.

Sverige måste ansvara för att bekämpa den organiserade, gränsöverskridande brottsligheten som exempelvis handlar med människor, vapen, narkotika och terrorism. Polisens måste få möjligheter att använda buggning och få tydligare regler för hur bevisprovokation får nyttjas, anser alliansen. Man efterlyser bättre samordning mellan brottsbekämpande myndigheter och vill stärka krishantering och underrättelsearbete.

Även kriminalvården vill alliansen satsa mer på för att avbryta en kriminell livsstil och drogmissbruk. Idag återfaller många av de dömda i brott efter frigivning. Egna handlingsplaner, bättre behandling och rehabilitering efterlyser de borgerliga.

Att förnya folkhälsopolitiken förs också fram som särskild punkt i det borgerliga valmanifestet. Där nämns exempelvis att elevhälsan ska stärkas med tydligare krav i skollagen om att förebygga fysisk och psykisk ohälsa, liksom alkoholkonsumtion bland de unga.
Drogtester i skolan av elever förs inte fram i manifestet, men fanns med i en slutrapport från alliansens rättsgrupp som lades fram i våras.

Av nödvändighet blir ju valprogram korta. Även det som socialdemokraterna presenterade häromdagen, Alla ska med (pdf), har inte med mycket om missbruksfrågor.
Man konstaterar att många idag lever utanför samhället till följd av missbruk eller psykisk ohälsa. Och att man vill förbättra missbruksvården, stärka psykiatrin och att staten och kommunerna tillsammans måste vara tydliga i uppdraget: ”Ingen människa ska behöva vara hemlös”.

Även socialdemokraterna har placerat alkoholskatterna i kylskåpet inför valet. Orden alkohol och narkotika nämns inte alls i manifestet.
Men partiet konstaterar under rubriken ”Barn – med rätt till trygghet” att sociala barn- och ungdomsvården måste stärkas. Att ätstörningar, droger, steroider och självdestruktivitet är allvarliga tecken på att många barn och unga måste tas på allvar.
S-manifestet utlovar en särskild satsning på barn- och ungdomspsykiatrin. Och att kommunerna har ansvar för att det ska finnas fritidsgårdar och andra drogfria mötesplatser för unga.

Om brottslighet nöjer sig sossarna att konstatera att alla ska kunna känna sig trygga och att satsningar på rättsväsendet ska fortsätta. Och att polisen ska vara synlig och samarbeta nära skolan och socialtjänsten. Men understryker att ”vi får aldrig bukt med brottsligheten om vi inte också bekämpar dess orsaker”.

• Fotnot: Drugnews har för avsikt att återkomma och begär att partierna tydligt redovisar sin inställning i olika drogfrågor. Före valet.

Etiketter:

Annonser