Insatser mot alkohol i arbetslivet

STOCKHOLM Regeringen har beviljat total 13, 5 miljoner kronor i insatser för att förebygga alkohol- och narkotikaproblem i arbetslivet. Det handlar dels om utbildning av 5000 chefer och skyddsombud, dels om att inom företagshälsovården öka kompetens om alkoholens risker.

Mellan 15-30 procent av sjukskrivningar anses vara alkoholrelaterade. Att jobba påverkad ökar dessutom risker för arbetsplatsolyckor.

– Insatser på arbetsplatser betyder mycket för att hjälpa människor ur ett missbruk, och bidrar också till att minska riskerna för att fler ska få problem av sitt drickande. Dessutom leder det till färre sjukskrivningsdagar och tryggare arbetsplatser, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson i en kommentar.

Av de nu avsatta medlen ska 10,5 miljoner kronor användas för utbildning av chefer och skyddsombud som parterna på arbetsmarknaden ska arrangera i höst och under våren. Dessutom tre miljoner till Folkhälsoinstitutets ”riskbruksprojekt” för att höja kompetensen inom företagshälsovården om alkohol.

Etiketter:

Annonser