Folkmajoritet för drogtester i skolan

STOCKHOLM Två av tre svenskar tycker att högstadie- och gymnasieskolor ska få drogtesta eleverna, visar en ny Sifo-enkät. ”Drogtester hindrar att fler hamnar i missbruk och de som upptäcks ska snabbt få hjälp”, säger Per Johansson, förbundssekreterare på RNS till Drugnews.

Opinionsinstitutet Sifo ställde på uppdrag av Riksförbundet narkotikafritt samhälle följande fråga: Tycker du att skolan – högstadiet och gymnasiet – ska ha möjlighet att drogtesta sina elever eller tycker du inte det?

Av de 1000 personer som 22-28 augusti besvarade enkäten var 67 procent positiva, 25 procent sade nej och åtta procent var tveksamma eller visste ej.
Arbetare är mer välvilliga till drogtester i skolan än tjänstemän och akademiker. LO-medlemmar (73 procent), medlemmar i TCO (63 procent) och SACO (53 procent). Fler borgerliga väljare säger ja (71 procent) än röd-gröna väljare (59 procent).

RNS tycker drogtester i skolan är en bra metod att tidigt upptäcka missbruk och att förhindra nyrekrytering. Man pläderar för att elever och föräldrar ska ge sitt godkännande för tester som exempelvis kan göras hos skolsköterskan.

– Opinionen är redo. Nu gäller det för politiker och myndigheter att sätta igång, säger Per Johansson.

Även polisen är intresserad. Särskilt med tanke på att de flesta ungdomar som prövar narkotika första gången gör det i unga år.
– Drogdebuten sker ofta vid 13-14-års ålder. Därför är det viktigt att upptäcka dem innan de fastnar i missbruk. Där skulle drogtester kunna vara ett viktigt instrument, säger Manne Jönsson, chef för länskriminalens ungdomsgrupp i Stockholm.

Men han understryker att skolan även måste ha arbetsmetoder och policy för hur man ska agera när missbruket väl uppdagats. Det finns ofta sociala eller psykiska problem bakom. Därför är det viktigt att föräldrar, släktingar, skolpersonal, socialtjänst, Bup och andra samarbetar, enligt Jönsson.

Om representanter för rättsväsendet och en majoritet av svenska folket är välvilligt inställt till att skolan ska kunna drogtesta elever, så finns det andra som har invändningar. Bland annat Skolverket som flera gånger slagit ner på skolor som velat pröva metoden – bland annat för att de kan vara integritetskränkande. Särskilt skolor som vill använda slumpmässiga tester har fått varningar.

Även regeringens samordnare mot narkotika är tveksam.
– Jag är väldigt skeptisk till att lansera drogtester som främsta metod att lösa alla drogproblem bland ungdomar. Frågan blir lätt svartvit, säger Björn Fries, chef för Mobilisering mot narkotika, till Drugnews.

Han anser att narkotikapolitiken bör bygga på att få förtroende hos unga människor för samhällets uppfattning för att kunna göra kloka val – inte enbart skrämmas bort från att använda droger.
– Det är jätteviktigt att vuxenvärlden jobbar för att unga ska tro på vad vi säger, inte känner sig tvingade och rädda, säger Fries.

Han menar dock att tester ibland kan behövas, exempelvis som stöd inom behandling för att lyckas hålla sig drogfri. Men även i skolan efter frivilliga överenskommelser.
– Om ungarna i en skolklass ställer upp på drogtester, så har jag inga invändningar emot det, säger Björn Fries som dock inte avser att driva frågan.

Etiketter:

Annonser