Reinfeldt: sänk skatt på öl och vin

”Regeringens missbrukspolitik har havererat”, anser moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt. Han är först ut i Drugnews @utfrågning av riksdagspartierna inför valet.

• Drugnews: Viktigaste alkohol-/drogpolitiska åtgärd nästa mandatperiod, anser du?

-Vi är för en nolltolerans mot droger. Därför är det dels viktigt med ett effektivt rättsväsende som utreder och lagför narkotikabrott, och dels en bra sjukvård som kan erbjuda hjälp åt dem som fastnat i missbruk. Vi föreslår straffskärpningar för grova våldsbrott, och många av dem sker under alkoholpåverkan, svarar Fredrik Reinfeldt i en epost-intervju.

– Det är också ett faktum att missbruket på landets fängelser ökar. Vi tycker inte att det är acceptabelt att hälften av de intagna missbrukar – och att många börjar sitt missbruk när de hamnar i fängelse. Där krävs ordentliga insatser.

• Bör nät/distanshandel av alkohol vara tillåtet inom EU?

– Mycket av detta är redan en realitet. Vi kommer att hävda möjligheten att åldersgränser efterlevs för inköp.

• Vill ni ändra några alkoholskatter, i så fall hur och vilka?

-Vi vill sänka skatten på öl och vin. Och om vi inte vill att allt större mängder alkohol än i dag ska köpas utomlands eller smugglas kan vi tvingas sänka skatten också på sprit. Jag tror att vi måste kunna tänka i nya banor och ta med andra faktorer än enbart alkoholskatten, till exempel
sambandet mellan attityder i samhället och konsumtionsmönster, när vi diskuterar alkoholpolitik. Det är också viktigt att agera mot det alkoholmissbruk som ofta leder till sociala problem och brottslighet.

• Bör staten fortsätta äga AB Vin&Sprit?

– Nej.

• Hur kan samhället bättre stödja barn som växer upp i missbrukarfamiljer?

– Vi vill att missbruksvården förstärks samt att psykiatrins och socialtjänstens ansvarsområden ses över för de bättre ska kunna upptäcka och stödja familjer med problem av det här slaget. Därtill vill vi se ett utvecklat tidigt förebyggande och attitydförändrande arbete i skolor,
mödravårds- och barnavårdscentraler. Ytterst handlar det om att skapa förutsättningar för trygga sociala förhållanden och familjer.

• Är drogtester i skolan ett bra sätt att förhindra missbruk?

– Ja, vi tror att tidig upptäckt är nödvändigt för att komma till rätta med drogmissbruk och vill därför tillåta drogtester även på ungdomar under femton år, men bara om det finns allvarlig misstanke om missbruk.

• Ska man ställa högre krav på ”kändisar” och idrottare att vara doping/drogfria?

– Både ja och nej. Samtidigt som det är viktigt med goda förebilder, särskilt för ungdomar, måste lagen vara lika för alla.

• Bör säljförbudet mot snus inom EU upphävas?

– Ja, åtminstone bör Sveriges undantag fortsatt respekteras.

• Något slutord?

– Vi kan se att antalet missbrukare stiger i Sverige samtidigt som alkoholkonsumtionen bland ungdomar ökar. Regeringens missbrukspolitik har havererat, och jag tror inte att någon ny handlingsplan eller några enstaka åtgärder kan ställa situationen tillrätta. Moderaterna vill satsa
på centrala och lokala insatser ihop med nya arbetsmetoder och en ny syn på missbrukspolitiken. Framför allt vill vi ge mer resurser till kommunerna för lokalt folkhälsoarbete, avslutar Fredrik Reinfeldt.

Etiketter:

Annonser