Mp: stöd missbrukarnas barn

”Förhindra sänkt alkoholskatt. Och erbjud stödgrupper för alla barn till missbrukare”. Det uppmanar Peter Eriksson, språkrör för miljöpartiet, i Drugnews @utfrågning inför valet.

• Drugnews: Viktigaste alkohol-/drogpolitiska åtgärd nästa mandatperiod, anser du?

– Förhindra en sänkning av skatten på alkohol, svarar Peter Eriksson i denna epost-intervju.

• Bör nät/distanshandel av alkohol vara tillåtet inom EU?

– Nej, det tycker jag inte.

• Vill ni ändra några alkoholskatter, i så fall hur och vilka?

– Vi har inga konkreta förslag just nu, eventuellt en höjning av skatten på alkoläsk.

• Bör staten fortsätta äga AB Vin&Sprit?

– Vi kan eventuellt tänka oss en försäljning, men har inte bundit oss för varken det ena eller det andra.

• Hur kan samhället bättre stödja barn som växer upp i missbrukarfamiljer?

– Genom att snabbt erbjuda stöd både till föräldern som missbrukar och eget stöd till barnet. Stödgrupper för barn till missbrukare behöver alla barn som är i den situationen erbjudas.

• Är drogtester i skolan ett bra sätt att förhindra missbruk?

– Nej, det känns inte bra. Integritet är viktigt även för barn

• Ska man ställa högre krav på ”kändisar” och idrottare att vara
doping/drogfria?

– Om man vill, det är ingen politisk fråga.

• Bör säljförbudet mot snus inom EU upphävas?

– Vi tycker inte att EU ska bestämma en sådan sak.

• Något slutord?

– Jag har en oro över att acceptansen för droger generellt sett ökar i samhället. Särskilt när det gäller tyngre droger. Det måste vi vara uppmärksam på de närmsta åren, avslutar Peter Eriksson.

Etiketter:

Annonser