Olofsson: folkresning för nya drogattityder

”Det behövs en folkresning för att förändra alkohol- och drogattityder”. Och ledare, idrottare och andra kändisar bör vara goda förebilder, tycker Maud Olofsson, centerpartiets ordförande, i Drugnews @utfrågning inför valet.

Drugnews: Viktigaste alkohol-/drogpolitiska åtgärd nästa mandatperiod, anser du?

– Vi vill prioritera att stärka Sveriges röst i europasamarbetet. EU måste också bli offensivare i dessa frågor. Sedan behövs också en social mobilisering när det gäller förebyggande åtgärder. En folkresning så att attityderna när det gäller alkohol och droger kan förändras, svarar Maud Olofsson i en epost-intervju.

• Bör nät/distanshandel av alkohol vara tillåtet inom EU?

– Nej. Det hotar det svenska detaljhandelsmonopolet.

• Vill ni ändra några alkoholskatter, i så fall hur och vilka?

– Utvecklingen kan leda till att vi kan tvingas sänka skatten på öl och vin. Men för oss är det inte aktuellt att driva den frågan. Vi för en restriktiv alkoholpolitik med försäljningsmonopol och höga skatter. Det är både moraliskt och samhällsekonomiskt försvarbart.

• Bör staten fortsätta äga AB Vin&Sprit?

– Nej, det ingår inte i statens kärnuppgifter att sälja alkohol.

• Hur kan samhället bättre stödja barn som växer upp i missbrukarfamiljer?


– De sociala myndigheterna måste på ett tidigt stadium få kontakt med barnen och erbjuda dem hjälp. Barn som växer upp i missbrukarfamiljer behöver särskilt stöd och särskilda insatser. Det kan exempelvis ske i form av att socialtjänsten kan erbjuda samtal både individuellt och i grupp.

– Det är också viktigt att det finns alkoholfria miljöer i samhället och att alkoholdebuten sker senare för att framtida missbruk ska kunna förebyggas. Kommunala stödgrupper för barn till missbrukare och så kallade familjecentrum kan också spela viktiga roller för att stötta barn och föräldrar tillsammans.

• Är drogtester i skolan ett bra sätt att förhindra missbruk?

– Vid misstanke kan det vara acceptabelt, men andra åtgärder är viktigare för att förhindra och förebygga missbruk.

• Ska man ställa högre krav på ”kändisar” och idrottare att vara dopning/drogfria?

– Det är viktigt att ledare, idrottare och andra kända personer föregår med gott exempel. Att de är goda förebilder. I det avseendet har de ett ansvar även om det generellt inte går att kräva mer av dem än av andra personer. Det går dock att ställa krav på att idrotten ska vara dopnings- och drogfri.

• Bör säljförbudet mot snus inom EU upphävas?

– Nej, centerpartiet har inte några sådana förslag.

• Något slutord?

– Alkohol är ofta en inkörsport till andra droger, till ohälsa, utslagning och misär. Det är därför viktigt att alkohol används med sunt förnuft, avslutar Maud Olofsson.

Etiketter:

Annonser