Hägglund: alkohol ett gemensamt problem

Återgå till tidigare införselkvoter och behåll dagens höga alkoholskatter. ”Av solidaritet med dem som inte kan hantera sitt drickande måste vi alla acceptera vissa restriktioner”, säger Göran Hägglund, kristdemokraternas ledare, i Drugnews @utfrågning inför valet.

• Drugnews: Viktigaste alkohol-/drogpolitiska åtgärd nästa mandatperiod?

– För att kunna slå vakt om en solidarisk svensk alkoholpolitik bör Sverige ta strid och verka för en mer restriktiv politik inom EU. Vi vill införa egna regler för införsel av alkohol och därmed återgå till införselkvoter som ligger närmre de som gällde i Sverige när vi gick med i EU 1995, svarar Göran Hägglund i denna epostintervju.

– Det skulle ge oss möjlighet att behålla de höga skatterna på alkohol och hålla nere totalkonsumtionen, vilket i sin tur skulle motverka alkoholskador. Av solidaritet med dem som inte kan hantera sitt drickande måste vi alla acceptera vissa restriktioner.

• Bör nät/distanshandel av alkohol vara tillåtet inom EU?

– Nej.

• Vill ni ändra några alkoholskatter, i så fall hur och vilka?

– Vi vill behålla dagens relativt höga alkoholskatter. Det är en grundbult i den restriktiva alkoholpolitiken som vi förespråkar.


• Bör staten fortsätta äga AB Vin & Sprit?

– Nej. Det finns inget skäl till att staten ska tjäna pengar på att öka alkoholskadorna i världen.

• Hur kan samhället bättre stödja barn som växer upp i missbrukarfamiljer?

– I grunden menar vi att Sverige ska fortsätta att driva en restriktiv alkoholpolitik. Men nya metoder för att minska alkoholskadorna behövs. Målet för alkoholpolitiken bör vara att minska den totala konsumtionen av alkohol. Detta är bästa sättet att förebygga missbruk, och på så sätt bättre slå vakt om barnens rättigheter i framtiden.

– För att hjälpa barn som redan idag har missbrukande föräldrar vill vi stödja de nätverk barnen har omkring sig, till exempel släktingar, grannar och vänner. Ideella föreningar utför också ett jätteviktigt arbete, men behöver mer stöd och uppmuntran från samhället. Missbrukarvården bör också få mer resurser.

• Är drogtester i skolan ett bra sätt att förhindra missbruk?

– Nej, insatser måste ske långt tidigare. Det viktigaste är ge unga trygga uppväxtmiljöer, göra skolan till en drog- och alkoholfri zon, stödja unga med psykiska problem och att stödja familjer som brottas med missbruk. Ibland kan drogtest bland unga vara enda sättet för vuxenvärlden att gripa in innan missbruket har gått för långt. Men då bör det ske i polisiär regi och inte vara skolans ansvar.

• Ska man ställa högre krav på ”kändisar” och idrottare att vara doping/drogfria?

– Ja. Självklart har kändisar och idrottare ett stort moraliskt ansvar att vara drogfria, inte minst gentemot unga. Unga behöver sunda förebilderatt identifiera sig med och se upp till.

• Bör säljförbudet mot snus inom EU upphävas?

– Ja i princip, men det är upp till de länder som tillämpar säljförbudet att besluta om. Vi driver inte linjen att snusförsäljning ska förbjudas i Sverige.

• Något slutord?

– Jag tror att en minskning av den totala alkoholkonsumtionen är nödvändig för att minska alkoholskadorna i Sverige. Det räcker inte att säga att det stora flertalet kan hantera sitt drickande och att problemet bara rör den lilla grupp som inte kan det. Ju mer alkohol som dricks totalt, desto större är riskerna för beroende och skador.

– Vi kristdemokrater ser alkoholpolitiken som ett gemensamt problem i samhället. Av solidaritet med dem som inte kan hantera sitt drickande måste vi alla acceptera vissa restriktioner, avslutar Göran Hägglund.

Etiketter:

Annonser