Fp: drogtesta elever visar att vi bryr oss

Erik Ullenhag, folkpartiets socialpolitiska talesman, befarar att alkoholskatterna kan behöva sänkas och är positiv till drogtester i skolan. ”Det handlar inte om att straffa eleverna, utan de ska veta att vi vuxna bryr oss om dem”, understryker han i Drugnews @utfrågning inför valet.

• Drugnews: Viktigaste alkohol-/drogpolitiska åtgärd nästa mandatperiod, anser du?

– Det finns mycket, men en av det viktigaste är bättre samordning mellan socialtjänst och polis för tidigare insatser för ungdomar som är på väg in i missbruk, svarar fp-riksdagsledamoten Erik Ullenhag (bild) i denna epost-intervju.

• Bör nät/distanshandel av alkohol vara tillåtet inom EU?

– Nej! Folkpartiet menar att det är helt klart att reglerna för privatinförsel bara kan gälla när man verkligen själv för in alkoholen i landet. Annars försvinner alla förutsättningar för en ansvarsfull politik, med åldersgränser och beskattning av alkohol.

• Vill ni ändra några alkoholskatter, i så fall hur och vilka?

– Jag befarar att vi kan komma att bli tvungna att sänka alkoholskatterna. Det blir i längden mycket svårt för ett land att hålla väsentligt högre alkoholskatter än omvärlden, om man inte kan kontrollera införseln. Alkoholpolitikens legitimitet hotas om en allt större andel av den alkohol som konsumeras i Sverige köps utomlands.

– Men det måste mötas genom andra restriktiva åtgärder, bättre och mer intensiv information om alkoholens skadeverkningar samt kraftigt upprustad missbrukarvård.


• Bör staten fortsätta äga AB Vin&Sprit?

– Nej. Staten bör inte äga företag som verkar fullt ut på en kommersiell marknad.

• Hur kan samhället bättre stödja barn som växer upp i missbrukarfamiljer?

– Vi vill införa något i kommunernas socialtjänst som vi kallar Familjestödet. De ska arbeta tillsammans med föreningar, skolan, vården och andra för att hjälpa barn till missbrukare. Vi vill också ge mer stöd till gravida kvinnor som missbrukar. Som en sista utväg vill vi också att det ska vara möjligt att tvångsvårda gravida som missbrukar.

• Är drogtester i skolan ett bra sätt att förhindra missbruk?

– Ja. Det handlar inte om att straffa eleverna utan att de ska veta att vi vuxna är rädda om dem. Att vi finns här och inte släpper taget när de ger sig ut på hal is. Grunden är att drogtesterna ska vara frivilliga och att de ska baseras på samförstånd mellan skolan, barnen och föräldrarna.

• Ska man ställa högre krav på ”kändisar” och idrottare att vara doping/drogfria?

– Nej. Visst är det viktigt att förebilder, oavsett om det är en fritidsledare eller en känd artist, verkligen uppträder som goda förebilder. Men det är också viktigt att till exempel yrkeschaufförer, lärare och andra som ansvarar för andra är drogfria.

• Bör säljförbudet mot snus inom EU upphävas?

– Nej.

• Något slutord?

– Folkpartiet har sina rötter bland annat i nykterhetsrörelsen. Vi står för en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik, som bygger på forskning om effektiva förebyggande åtgärder. Vi vill ha Systembolaget kvar, bättre information om alkoholens skadeverkningar och kraftigt upprustad missbrukarvård. Vi har i vårt budgetalternativ anslagit 300 miljoner extra till förebyggande åtgärder, avslutar Erik Ullenhag.

Etiketter:

Annonser