Europeiska läkare kräver vinskatt

LUXEMBURG De europeiska läkarnas permanenta kommittée, CPME, kräver i en resolution åtgärder för att minska alkoholproblemen i Europa. Ett av kraven är att alla alkoholprodukter ska omfattas av minimiskattebestämmelser. Idag finns ingen minimiskatt på vin inom EU.

I resolutionen konstaterar CPME, Comité Permanent Des Médicins Européens, att alkohol inte kan betraktas som en vanlig vara. Man slår också fast att även om storkonsumenter och alkoholberoende står för en stor del av de problem som orsakas av alkoholkonsumtion, så är det i de flesta länder vanliga konsumenter som orsakar de flesta skadorna, särskilt i samband med berusning.

De europeiska läkarna lyfter fram ett antal åtgärder för att förebygga och minska de hälsomässiga och sociala problem som uppstår i samband med alkohol. Bland kraven finns att införa minimiskatter på alla sorters alkohol. Idag är finns det ingen minimiskatt på vin inom EU.

CPME vill också begränsa tillgängligheten till exempel genom begränsade försäljningstider, åldergränser och att områden som riktar sig till barn – till exempel skolor och nöjesparker – ska vara alkoholfria. De europeiska läkarna anser också att EU:s medlemsländer ska ha rätt att begränsa införseln av alkohol.

Bland kraven finns också en rätt för medlemsländerna att begränsa alkoholreklam, en högsta gräns för rattfylleri på 0,5 promille och att varningstexter på alkoholflaskor ska ”uppmuntras”. CPME anser också att vårdpersonal ska diskutera alkoholvanor med sina patienter och att de som har alkoholproblem ska erbjudas vård och behandling.

Fotnot: Comité Permanent Des Médicins Européens, CPME, är en sammanslutning av de olika nationella läkarförbunden på europeisk nivå. Den svenska organisation som ingår i CPME är Sveriges Läkarförbund.

Etiketter:

Annonser