Få i riksdagens nykterhetsgrupp

STOCKHOLM Samtidigt som nykterhetsrörelsen växer i landet så har aldrig så få organiserade nykterister suttit i riksdagen. Bara ett tiotal ledamöter har hittills visat intresse för parlamentets nykterhetsgrupp. ”Men minskningen är inte dramatisk, gruppen är nog ändå den största väster om Bagdad”, säger gruppens opolitiske sekreterare Kjell-Ove Oscarsson till Drugnews.

En nyinvald riksdagsman som ska gå med i nykterhetsgruppen är kristdemokraten Lennart Sacrédeus som kryssades in från Dalarna.
– Det är bra att ha ett forum att träffas i. Själv gick jag med i IOGT-NTO när jag satt i EU-parlamentet, delvis som reaktion mot att de andra parlamentarikerna, även svenska, drack vin till på luncherna och sedan gick tillbaka till arbetet. Så kan ju inte en busschaufför eller lärare göra, säger Sacrédeus till Drugnews.

I riksdagen sitter han i skatteutskottet och hoppas kunna utgöra broms mot de som vill sänka alkoholskatter. En hjärtefråga för honom är att bättre stödja de barn som växer upp med missbrukande föräldrar.

Även nyinvalde riksdagskollegan, miljöpartisten Mehmet Kaplan, ska gå med i nykterhetsgruppen. Han är distriktsordförande i IOGT-NTO i Stockholm på fritiden. Nu ska man informera alla 349 ledamöter i riksdagen om att gruppen finns och konstituera den.
Men han tror att det finns fler nykterister i riksdagen än det tiotal som hittills anmält intresse. Och att det finns de som valt en nykter livsstil utan att vara organiserade i olika nykterhetsföreningar.

Han tror att en förklaring till att nykterhetsrörelsen växer ute i landet – bara IOGT-NTO har fått 20 000 nya medlemmar på mindre än två år – beror på att många unga invandrare ansluter sig. Och de märks ju inte än i riksdagen.
– Jag tror att vi är mitt i en omdaning, ett generationsskifte. Vi får väldigt många nya medlemmar som har utländsk härkomst, till exempel, och sådana är det ju också rätt så ont om i riksdagen. Jag tror att det om några mandatperioder säkert kommer att se annorlunda ut, för IOGT-NTO:s stigande medlemsantal visar att allt fler människor tycker att det är viktigt, säger Mehmet Kaplan till SR Ekot.

Femtiotalet var nykterhetsgruppens storhetstid. 1951 hade den 156 medlemmar, vilket utgjorde 40 procent av dåtidens parlamentariker. Sedan har den minskat, förra mandatperioden var man ett dussintal. Och hur många man blir framöver är oklart – 12-15 medlemmar gissar Oscarsson – sekreterare i gruppen och till vardags organisationssekreterare för Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor.

Det återkommande påståendet att nykteristerna i riksdagen varit fler än bland allmänheten anser han är en skröna.
– Nykterheten har aldrig varit överrepresenterad i riksdagen. På motbokens tid var de flesta kvinnor nykterister och allmänheten över lag restriktiva. Möjligen kan man säga att de organiserade nykteristerna andelsmässigt varit fler i riksdagen. Minskningen senare år speglas nog av färre nykterister i valmanskåren och sannolikt även bland politiker i allmänhet, säger Oscarsson.

• Riksdagens nykterhetsgrupp har utannonserat ett årsmöte till 29 november. För att bli medlem krävs riksdagsplats och nykterhet, det vill säga inte dricka starkare än en lättöl (2,25 volymprocent).
Det finns också ett Alkoholpolitiskt forum i riksdagen där intresserade av drogfrågor samlas, inte bara helnykterister. Häromveckan var ett 40-tal riksdagsledamöter med på ett möte, men Oscarsson tror att man under mandatperioden nog kan knyta ett tjugotal ytterligare till gruppen.

• Nykteristgrupper är ovanligt i parlament. Oscarsson känner bara till några i muslimska länder, samt i Finland och Norge, men den norska har nyligen lagt ner.

Etiketter:

Annonser