Svenskt bakslag om EU:s TV-direktiv

BRYSSEL Kommersiella kanaler som TV3 och Kanal5 kan fortsätta att från Storbritannien sända alkoholreklam och reklam riktad till barn. Det innebär troligen den kompromiss som EU:s kulturministrar antog i måndags om det s k TV-direktivet.

Sverige blev därmed nedröstat om minimiregler för TV-sändningar och liknande Internettjänster inom unionen. Istället för att låta nationell lagstiftning i mottagarlandet styra – såsom både nya och gamla svenska regeringen föreslagit i det nya direktivet – så kan kommersiella kanaler fortsätta utnyttja ett sändarlands regler även i sina internationella sändningar.

– Med de här reglerna blir det svårt att undgå reklam riktad mot barn och för alkohol i trean och femman, sade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth efter sitt första EU-möte till Dagens Nyheter.

De båda kanalerna som riktas till svenska tittare sänder från Storbritannien och kan därmed fortsätta följa brittiska mer liberala TV-regler istället för mottagarlandets mer strikta regler.

Kulturminister Adelsohn Liljeroth anser ändå att vissa framsteg nåtts med TV-direktivet.
– Det är absolut en förbättring jämfört med dagsläget. Med den här kompromissen är det en obligatorisk skyldighet från sändarlandets sida att samarbeta med andra medlemsstater om de begär det, säger hon.

Sverige skulle alltså kunna be Storbritannien att ta hänsyn till svenska lagar, men då finns även risken att kanalerna bara flyttar sina sändningar till ett annat EU-land.

Enligt måndagens överenskommelse får inte reklam finnas i barnprogram kortare än en halv timme och reklamavbrotten får vara högst tolv minuter per timme. Produktplacering förbjuds i nyheter och barnprogram.

TV-direktivet ska nu diskuteras vidare i EU-parlamentet innan ett slutligt beslut av den länge omtvistade frågan tas nästa år.

Etiketter:

Annonser