Westlund kritisk mot TV-direktiv

BRYSSEL Även EU-parlamentets kulturutskott ställer sig bakom sändarlandsprincipen när det gäller TV-sändningar och säger nej till skärpta regler för alkoholreklam och reklam riktad till barn. Beslutet kritiseras av EU-parlamentarikern Åsa Westlund (s).

I måndags fick ett svenskt restriktivare förslag till nya minimiregler för TV-direktiv inom unionen stryk både vid kulturministrarnas möte och även i
EU-parlaments kultur- och utbildningsutskott. Majoriteten vill att sändarlandsprincipen ska gälla även i fortsättningen.

Det betyder att om ett TV-program sänds från ett medlemsland till ett annat, så är det sändarlandets regler för programinnehåll och reklam som gäller. I Sverige är det framför allt TV3 och Kanal 5 som sänder från Storbritannien och TV4:s nischkanaler (bl a TV4 Fakta) som sänder från Finland som berörs av regeln.

Den socialdemokratiska EU-parlamentarikern Åsa Westlund, som är suppleant i utskottet, är besviken över resultatet.
– Genom utskottets förslag behålls i stort sett sändarlandsprincipen. Det innebär att de ”svenska” kanalerna, TV3 och Kanal 5 kan undgå de svenska reglerna, till exempel för barn- och alkoholreklam, genom att sända från Storbritannien, säger hon i ett pressmeddelande.

Åsa Westlund vill också ha ett förbud mot alkoholreklam.
– Idag är det förbjudet att visa tobaksreklam av folkhälsoskäl. Det samma borde gälla för alkohol som är ett lika stort hot mot hälsan som tobak och leder till motsvarande kostnader för samhället, säger Westlund.

EU-parlamentet kommer att ta ställning till förslaget vid sitt sammanträde i december.

Etiketter:

Annonser