Alkoholskatte-frågan som försvann

Den nyss så omstridda frågan om sänkt spritskatt försvann plötsligt. Detta på grund av faktorer som folkmotstånd, cementerad blockpolitik, de nya moderaterna och att verkligheten punkterade argumenten. Det menar Drugnews Johan Örjes i en analys.

Ibland är det mest intressanta med en text det som inte står där. För den som är intresserad av alkoholpolitik gäller det i hög grad för det socialdemokratiska alternativet till regeringens budget.

För drygt ett år sedan var den stora frågan i alkoholpolitiken om skatten på sprit skulle sänkas eller inte. S-regeringen drev frågan, men samarbetspartierna vänsterpartiet och miljöpartiet vägrade gå med på en sänkning.

I år är frågan helt och hållet borta. Socialdemokraterna säger nej till nya borgerliga regeringens förslag om höjd tobaksskatt med hänvisning till risken för ökad smuggling, men när det gäller alkoholskatterna har socialdemokraterna ingen annan politik än regeringen.

Därmed är det inget parti i Sveriges riksdag som lägger fram förslag om en sänkt alkoholskatt inför nästa år, även om det finns enskilda ledamöter som lägger fram sådana förslag.

Det blev tvärtom – införseln av alkohol har minskat, samtidigt som Systembolagets försäljning har ökat…

Finansminister Anders Borg”Vi prioriterar sänkt skatt på arbete framför sänkt skatt på alkohol. Det är bättre att folk arbetar än att de super”.
Därför finns det inte heller något starkt tryck från det största regeringspartiet att driva igenom sänkt alkoholskatt.

Den fjärde, och helt avgörande, faktorn för att alkoholskattesänkningen inte längre är aktuell i svensk politik är verkligheten. När förslaget om en kraftig sänkning av alkoholskatten presenterades skedde det mot bakgrund av en kraftigt ökad införsel av alkohol från länder med lägre alkoholskatt och en rädsla för att denna utveckling skulle skena iväg.
Men det har blivit tvärtom – införseln av alkohol har minskat, samtidigt som Systembolagets försäljning har ökat. Därmed har också argumentet för att en snabb alkoholskattesänkning är nödvändig ”för att rädda Systembolaget” punkterats.

Frågan om sänkt skatt på alkohol kan åter bli aktuell, men så länge dessa fyra faktorer består, är det inte troligt att ett sådant förslag blir verklighet.

Etiketter:

Annonser