Färre unga tar droger

STOCKHOLM Trots stor tillgång på droger och lägre priser, så använder färre ungdomar idag narkotika än tidigare. Och fler är nykterister. Det visar CAN:s rapport som kommer ut på tisdag.

Drogutvecklingen i Sverige 2006 från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning är en årlig sammanställning av utvecklingen om tobak, alkohol, doping och narkotika.

Redan i somras när vårens drogvaneenkäter bland 5000 skolelever i nian redovisades så märktes att minskningen fortsätter. Från att på 1990-talet var tionde ungdom någon gång prövat narkotika, så uppgav i våras fem procent av flickorna och sju procent av pojkarna att de prövat.

Och på alkoholsidan var det samma glädjande utveckling. Medan vuxna svenskar i snitt dricker 10 liter ren alkohol (100 procent) per år, så har andelen unga 15-16-åringar som inte alls dricker ökat. Från var fjärde för tre år sedan till var tredje nu förtiden. Även berusningsdrickande har minskat något, medan den grupp som dricker ofta också dricker mer.

Forskarna på CAN kan inte förklara utvecklingen på annat sätt än att det är de ungas attityd som svängt. Några menar att unga, särskilt pojkar, är mer hemma och spelar data- och TV-spel och därmed övervakas mer i familjen.

Andra förklaringar är att unga invandrare från utomeuropeiska länder som dricker mindre nu syns mer i statistiken.
– Det är en möjlig förklaring. Personer som är födda utanför Europa dricker mindre än svenskfödda. De som invandrade förr var kanske mer som vi, medan de som kommit de senaste 10-20 åren är från kulturer där man dricker mindre, säger Ulf Guttormsson, utredare på CAN, till Dagens Nyheter.

Dock ökar antalet personer som använder narkotika regelbundet. Det är cannabis, amfetamin, ecstasy och narkotikaklassade läkemedel som är mest vanliga illegala droger. Sniffning har minskat, trots att ett dödsfall konstaterades häromdagen i Söderköping.

Etiketter:

Annonser