Strid om drogtester sedan elev avstängts

ÅRJÄNG/STOCKHOLM En gymnasieelev i Årjäng har avstängts från undervisning sedan han vägrat lämna ett drogtest. Lärarförbundet är kritisk till skolans handlande, medan folkpartiets talesman i riksdagen vill att alla skolor i landet ska kunna drogtesta elever.

Årjängs gymnasium i Värmland har i fyra år tillämpat policyn att vid misstanke begära drogtest av elev. Hittills har tolv tretton elever fått lämna urinprov under åren varav ungefär hälften varit positiva.

Förra veckan avstängdes en elev som nekat lämna ett drogtest, varvid rektorn beslutade att avstänga eleven. Eleven får inte komma tillbaka förrän han gått med på att lämna prov, rapporterar flera medier.

Avstängningen är fel, anser dock lärarförbundets chefsjurist Carl Falck och får stöd av skolverket. Man hänvisar bland annat till grundlagen om att man inte får tvinga elever till drogtester, samt en dom i länsrätten i Halland nyligen där en skola hade avstängt en flicka som vägrat.

– Okej, då får de prova att stämma oss. Vi har bestämt det här och det står vi för, säger rektorn vid gymnasieskolan i Årjäng Bengt Männikö till SR Ekot.

Han får även stöd av folkpartiets talesman i riksdagen Johan Pehrson. Han ska ta upp frågan med skolministern för att möjliggöra för alla skolor i landet att kunna genomföra drogtester.

Även Staffan Hübinette, lärare och författare om drogförebyggande policy, stöder Värmlandsskolans agerande. Han har även studerat länsrättens dom.
– Tittar man på länsrättens dom i Halland finns det inte stöd att dra lärarförbundets slutsats. Det handlade om att själva avstängningen inte formellt gjorts på rätt sätt, säger Hübinette till Drugnews.

• Drogtester anses integritetskränkande av flera. Men är samtidigt en effektiv metod att upptäcka narkotikamissbruk, stoppa vidare spridning och återställa arbetsron. Bland annat används frivilliga slumpmässiga drogtester i skolor i Helsingborg.

Etiketter:

Annonser