Missbruksproblem vanligt i småföretag

STOCKHOLM Vart femte företag med 10 till 50 anställda har senare år haft uppenbara problem med alkohol- eller narkotikamissbruk. Det visar en enkät av Länsförsäkringar bland 1366 företagare och VD:ar. Alna ska nu utbilda över 2900 chefer och skyddsombud i drogförebyggande arbete.

På onsdag inleds kurser i Stockholm för att minska alkohol- och drogproblem på arbetsplatser. 107 fullbokade kurser över hela landet ska hållas under våren med över 2900 deltagare. Kurserna leds av Alna, en samverkan mellan fack och arbetsgivare.

– Om arbetsgivarna får bättre kunskaper när det gäller alkohol- och drogfrågor i arbetslivet, kommer det att betyda mycket för människors hälsa. Samtidigt sänker vi sjukskrivningstalen och ger tryggare och mer effektiva arbetsplatser, säger Lars Hjalmarsson, t f verksamhetsansvarig i Alna Sverige, i en kommentar.

Minst 15 procent av all sjukskrivningar beräknas vara alkoholrelaterade och arbetsmarknadens parter är eniga om att det behövs insatser för att minska alkoholkonsumtionen och de problem den för med sig till arbetslivet.

Att det förekommer missbruksproblem på arbetsplatser framkommer i den enkät som Länsförsäkringar nyligen gjort. 12 procent av intervjuade företagsledningar uppgav att de under de senaste åren haft missbruksproblem bland medarbetare. Och på vart tredje företag slutade den upptäckte anställde.

– Detta är ett allvarligt problem som det inte finns några enkla lösningar på. Men en nyckelfaktor för att förhindra missbruket är ansvarstagande chefer som inte är konflikträdda, säger Jan Lundmark, personaldirektör Länsförsäkringar AB, i en kommentar.

I mindre företag med fem till tio anställda uppgav sju procent att medarbetare haft drogproblem och bland företag med 10 till 50 anställda hade 19 procent haft missbruksproblem senaste åren. På 34 procent av företagen med problem slutade personen, 31 procent klarade det med samtalsterapi, 15 procent uppgav att medarbetaren själv klarade upp problemen medan i 13 procent kvarstod missbruket.

Enkäten visar även att nära vart tredje företag haft arbetsolyckor som lett till fysiska skador och att 18 procent haft medarbetare som haft psykiska problem någon gång under senaste fem åren.
Att i förväg ta fram en handlingsplan är en investering för företaget. Likaså att tidigt sätta in rehabilitering och åtgärder för att få medarbetaren tillbaka till jobbet igen, enligt Länsförsäkringars Jan Lundmark.

• Fotnot: I Länsförsäkringars

Relaterad läsning