Reinfeldt stoppar sänkt alkoholskatt

STOCKHOLM Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) ogillar partivännernas förslag att sänka skatten på öl och vin. ” Det finns inget budgetutrymme och ingen alliansöverenskommelse”, säger han till TT.

För en tid sedan uppvaktades riksdagens skatteutskott av Bryggarföreningen som rapporterade om att tusentals liter öl rullar in i landet varje dygn. Och att transporterna skitar ner naturen och att utländsk öl hotar ungas hälsa och inhemska jobb. De argumenten verkar ha gått hem hos delar av utskottet som nästa vecka slutligt ska ta ställning till en rad motioner om förändrade alkoholskatter och justera sitt betänkande.

I söndags berättade moderaten Lennart Hedquist, ordförande i skatteutskottet, i Svenska Dagbladet att man diskuterar en skatteväxling för att minska vinstincitamenten för alkoholsmuggling och illegal vidareförsäljning till bland annat minderåriga. Nämligen att sänka skatten på öl och vin (för att blidka EU) med omkring 25 procent – och höja spritskatten för att det ska bli kostnadsneutralt för staten.

Men nu höjer statsminister Reinfeldt handen:
– Vi har ingen färdig alliansöverenskommelse och vi bör inte göra någonting när det gäller detta som har en okontrollerad budgetpåverkan. Det är väldigt viktigt att vi nu markerar att vi vill sänka skatten på arbete och vår möjlighet att göra det är beroende av att det inte kommer att finnas lika stort utrymme för alla andra typer av skattesänkningar, sade statsministern till TT i måndags.

Han ansluter sig därmed i praktiken till folkhälsominister Maria Larssons (kd) linje. Hon menar dels att skattesänkningar skulle kunna leda till högre totalkonsumtion av alkohol, vilket går på tvärs med regeringsförklaringen. Dels att verkligheten förändrats – nu minskar införseln och Systembolaget säljer mer.

Så sent som några veckor före valet svarade Fredrik Reinfeldt på Drugnews partienkät: ”Vi vill sänka skatten på öl och vin. Och om vi inte vill att allt större mängder alkohol än i dag ska köpas utomlands eller smugglas kan vi tvingas sänka skatten också på sprit.”

Men idag – efter att ha vunnit valet och fått ansvar för landets budget – så bannar han resonemangen i skatteutskottet. Reinfeldt anklagar istället förra s-regeringen för att den aldrig sänkte alkoholskatterna i tid. Och att den alkoholturism, nya köpbeteenden och sociala följder som moderaterna varnat för nu redan inträffat.

– Då kan man hävda att det kommer att fortsätta vara så, tills man gör en skatteförändring. Men då vill jag påstå att den är svårare att göra nu, för beteendeförändringen har redan skett, säger nu Fredrik Reinfeldt.

Etiketter:

Annonser