Unga kvinnor mår sämre

STOCKHOLM Unga svenska kvinnor dricker mer alkohol och vårdas oftare för alkoholförgiftning än för tio år sedan. Det psykiska välbefinnandet ökar bland vuxna och skolbarn, men många flickor mår sämre, visar Socialstyrelsens folkhälsorapport som presenterades i tisdags.

– Totalt sett inom ungdomsgruppen dricker man mindre i dag, men det gäller inte de unga flickorna. De dricker väldigt mycket och alkoholkonsumtionen i årskurs nio bland flickor är i dag lika hög som den är bland pojkar, säger Gudrun Persson, chef för analysenheten på Socialstyrelsen, till SR Ekot.

Folkhälsorapporten visar många positiva tendenser.
Svenskarna blir allt friskare och mår allt bättre. Ökningen av övervikt och fetma har stannat av bland vuxna och ängslan, ångest och sömnbesvär har minskat i befolkningen. Rökningen minskar och alkoholkonsumtionen ökar inte längre. Bland skolungdomar minskar både alkoholkonsumtion och narkotikamissbruk.

Men när befolkningen i stort mår allt bättre, så mår de unga kvinnorna sämre psykiskt. De unga kvinnorna känner mer ängslan, oro och ångest och antalet självmordsförsök har ökat sedan mitten av 1990-talet. Rökningen i gruppen minskar, men inte lika mycket som bland befolkningen i stort.

Rapporten lyfter fram de unga kvinnornas hälsoutveckling som en orosfaktor och nu vill Socialstyrelsen göra mer omfattande undersökningar. Man har även föreslagit nationella mätningar i skolorna för att få bättre underlag att följa utvecklingen av barn och ungdomars hälsa.

• Fotnot: Socialstyrelsens studie ”Folkhälsa – Lägesrapport 2006” (pdf-fil).

Etiketter:

Annonser