Ökat supande trots mindre konsumtion?

Hälso- och alkoholrapporter duggar tätt dessa dagar – och förvirrar. Svenskarnas alkoholkonsumtion minskar liksom resandeinförseln. Men de som dricker mycket har blivit fler. Mest dricker högutbildade kvinnor, folk i storstadsområden, och lågutbildade och ensamstående män. Även unga flickors dryckesvanor oroar.

Det framgår av Statistiska Centralbyråns folkhälsorapport och studier av alkoholforskarna på Sorad, Stockholms universitet, som landade samma dag – och som Drugnews har skrivit om. Men som vi vill utveckla lite då de vid en första anblick kan synas något motsägelsefulla.
Dels mäts olika tidsperioder, dels fokuserar SCB mer på vilka som dricker mycket medan Sorad riktar in sig på totalkonsumtionen och hur man skaffat alkoholen.

När det gäller svenskarnas totalkonsumtion av alkohol, så har den planat ut och börjat minska. Enligt Sorad (Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) så minskade den ifjol fem procent och hamnade på 9,7 liter omräknat i ren alkohol per person 15 år och äldre.
Fler handlar inrikes på Systembolaget. Samtidigt minskar smuggling och privatinförsel minskar för andra året i rad. De som kånkar hem billig EU-alkohol gör färre inköpsresor och och medför mindre mängder.
Den av totalkonsumtionen registrerade andelen (försäljning i systembutiker, på restauranger och folköl i butiker) har ökat till 69 procent medan illegal alkohol (insmugglat, hembränt) minskat till drygt tio procent, enligt Sorad. Mellanskillnad är bl a legal privatinförsel (som alltså också minskar).

Men de svenskar som dricker mycket har också blivit fler, enligt SCB:s enkäter. För två år sedan var 15 procent av männen och 8 procent av kvinnorna storkonsumenter. Med hög alkoholkonsumtion avses intag av motsvarande 2,5 flaskor vin eller mer per vecka för män och två flaskor vin eller mer för kvinnor.

Mest dricker kvinnor som är välutbildade samt de i storstadsområden, enligt SCB. Bland männen är intensivkonsumtion vanligast i storstäder, bland ensamstående och lågutbildade.
Andelen riskkonsumenter (minst sex glas vid samma tillfälle eller mer) är störst i åldrarna 16-29 år. Enligt SCB:s enkät dricker var tredje ung man och var fjärde kvinna i de åldrarna riskabelt mycket alkohol.
Bland skolungdomar har attityden blivit mer negativ mot alkohol och narkotika. Men flera unga kvinnors alkoholkonsumtion har ökat och i nian dricker de numer lika mycket som killarna.

Tobaksrökning fortsätter att minska. Enligt SCB rökte 14 procent av männen och 18 procent av kvinnorna år 2005, det är 21 respektive 10 procent färre jämfört med tidigt åttiotal.
Fler fimpar och färre unga börjar röka. Men det är stora sociala skillnader – för länge sedan var rökning vanligare bland män och i högre klasser, idag är det vanligare bland kvinnor och särskilt bland lågutbildade i arbetaryrken.
Mätåren 2004-2005 så rökte 28 procent av kvinnor i icke facklärda arbetaryrken och tio procent av kvinnor i tjänsteyrken på mellan- och högre nivåer, bland män var motsvarande andel 23 respektive nio procent.

Samtidigt har snusande ökat, både bland män i tjänstemannayrken, men även bland kvinnor. 2004-2005 snusade 27 procent av män i åldrarna 16-84 år och fem procent av kvinnorna.

Sammantaget – rapporterna kommer att bli nytt underlag för den alkoholpolitiska debatten. Nykterhetsrörelsen och motståndare till sänkta alkoholskatter har fått mer ammunition. Och föräldrar, drogförebyggare och skolhälsovård bör mer uppmärksamma unga flickors psykiska hälsa och alkoholvanor. Vad gäller tobak så är ökat fokus på det storsäljande snuset och dess hälsoeffekter att vänta.

• Fotnot: SCB har jämfört åren 2004-2005 med 1996-1997 och längre tillbaka, sammanställt officiell statistik och frågat 7500 personer om olika hälsoaspekter i livet. Alkoholforskarna på Sorad har på regeringens uppdrag från 2000-2006 följt svenskarnas alkoholvanor och hur dryckerna införskaffas – dels via försäljningssiffror, dels genom telefonenkäter varje månad med 1500 svenskar.

Etiketter:

Annonser