Gymnasieskola kräver drogtest inför skolstart

UPPLANDS VÄSBY Ännu en strid om drogtester i skolan har blossat upp, denna gång i Upplands Väsby. Där vill moderaterna att blivande elever på kommunala gymnasiet Vilundaskolan måste skriva under kontrakt om att vid misstanke om missbruk lämna urinprov för att få studera där.

– Kan eleverna inte ställa upp på de här reglerna får de väl göra något annat. Vi måste ta hårda tag i det drogförebyggande arbetet, säger Per-Erik Kanström, moderat ordförande i utbildningsnämnden, till Stockholm City.

Men Skolverkets jurister varnar för att förslaget som är avsett från höstterminen kan strida mot skollagen. Nämligen villkora en skolstart med ett kontrakt eller hot om avstängning av elev vid vägran underkasta sig drogtest.

– Rent juridiskt är det frivillighet som gäller. Skolan kan inte tvinga någon till test, och det kan inte ske under någon form av hot. Ett kontrakt gör inte att det är frivilligt och har inte stöd i lagen, säger Ingegärd Hilborn, chefsjurist på Skolverket, till Dagens Nyheter.

Kanström hoppas dock efter kontakt med kommunens jurister som har gått igenom det moderata förslaget att det kan införas inför höststarten. Västeroppositionen är dock kritisk och anser förslaget integritetskränkande, enligt tidningen.

Rektor på skolan gillar förslaget om drogtester, medan elevrådet inte ännu tagit ställning. Drogtester har tidigare tillämpat på Vilundaskolan – de två senaste åren har ett tiotal elever testats efter misstanke och samtliga tester var positiva och berörda elever har genomgått behandling.

Lagstiftning om drogtester av skolelever är något otydlig, och beror också på vilken skolform det gäller. Misstankebaserade tester är mindre omtvistat, medan slumptester – som kan ha en förebyggande effekt – möter större motstånd.

Skolminister Jan Björklund (fp) anser att det måste finnas misstanke om drogproblem för att skolan ska få kräva ett test.
– Att slumpmässigt utföra drogtest skulle vara en stor förändring i hur vi ser på den personliga integriteten idag. En sådan lagändring är jag mycket skeptisk till, säger skolministern till DN.

Etiketter:

Annonser