Stora anti-drogsatsningar i vårbudget

STOCKHOLM Borgerliga regeringen vill öka insatser mot narkotika- och alkoholmissbruk till nära 260 miljoner kronor per år mellan 2008-2010. Förebyggande arbete bland unga med hjälp av lokala drogsamordnare, föräldrar och frivilligorganisationer framhålls. ”Nästan en blåkopia av våra tidigare satsningar”, säger förre folkhälsoministern Morgan Johansson (s) till Drugnews.

Nya folkhälsoministern Maria Larsson (kd) vill bland annat mer involvera föräldrar för att exempelvis komma överens med andra om gemensamma normer och budskap om alkohol och narkotika.

– Vi vill ha en långsiktig insats mot drogförebyggande arbete, därför måste varje ny generation omfattas, säger hon till Dagens Nyheter.

Hon vill utöka kontakter med frivilligorganisationer såsom nykterhetsrörelsen och föräldraföreningar som ”har örat mot marken” och kan notera nya trender. Bland annat för tidiga insatser mot att barn växer upp i missbruksfamiljer.
Samverkan ska stöttas lokalt mellan polis, socialtjänst, skola och hemmet. Och där spelar även de drogsamordnare som idag finns på länsstyrelser och i de flesta kommuner viktig roll.

Även utökat stöd för insatser mot narkotika på krogar och preventiva motiverande samtal med patienter om alkohol ska byggas ut inom primärvården.

Satsningarna finns med i vårpropositionen som presenteras 16 april och innebär en ökning med 185 miljoner kronor från de 74 miljoner för anti-drogsatsningar som fanns med i höstbudgeten. Däremot ska Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén avvecklas före årsskiftet och verksamheten föras över i befintliga myndigheter.

– Vi håller grytan kokande och ska till och med höja temperaturen genom att tillföra extra medel, säger Henrik Kjellberg, politisk sakkunnig på socialdepartementet, till Drugnews.

Förre folkhälsoministern Morgan Johansson anser att de borgerliga satningarna inte skiljer mycket från hur förra s-regeringen lade fokus, nämligen på ungdomar, förebyggande och missbruksvård. 2006 avsattes 250 miljoner kronor och i år 260 miljoner kronor i insatser på alkohol- och narkotikaområdet.

– Den främsta skillnaden är att man nu vill lägga ner Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén. Vi slog ihop kommittéernas kansliverksamhet, men ville att de skulle vara kvar som centrala pådrivare, säger Morgan Johansson som anser att den borgerliga socialpolitiken med ökade klyftor och lägre a-kassa är på väg mot fel håll.

Han har ställt riksdagsfråga till Maria Larsson om hur drogförebyggande arbete och forskning kring alkohol och narkotika ska säkras efter en nedläggning av kommittéerna. Dessutom hur hotet från en ny drogkultur med mer kokain ska mötas.

Svar väntas Maria Larsson ge vid en narkotikadebatt i riksdagen på fredag förmiddag.

Etiketter:

Annonser