Utredare granskar fallet Louise

VETLANDA En oberoende utredare ska granska Vetlanda kommuns hantering av fallet ”Louise”, som trots socialförvaltningens vetskap i flera år tvingades bo med en psykiskt sjuk, missbrukande pappa som även sexuellt våldförde sig på henne. Fyra kritiserade chefer stängs under tiden av.

Dels ska ansvarsfrågan klargöras, dels verksamheten kvalitetssäkras inför framtiden.
– Vår förhoppning är att kunna vända situationen och den energi som aktiverats till något positivt, att skapa öppenhet och ta lärdom, sade kommunalrådet Göran Lindell (c) vid en presskonferens i måndags.

Kommunstyrelsen har initierat granskningen och överlåtit till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att anvisa en oberoende extern utredare. Under tiden ska socialchefen Ola Götesson skiljas från sin tjänst och få andra arbetsuppgifter. Socialnämndens ordförande Ingemar Sturesson och förste vice ordförande Ejlon Johansson ska också avbryta sina politiska uppdrag under tiden. Familjesektionens chef fortsätter vara ledig med dels semester, dels tjänstledighet utan lön.

Utredaren ska granska ansvarsfrågan och handläggningsprocessen inom socialförvaltningen och socialnämnden, samverkan med andra myndigheter, samt komma med förslag på förändringar.

Flera polisanmälningar har gjorts mot Vetlanda kommun efter SVT Uppdrag gransknings uppmärksammade TV-reportage. Även ett 50-tal anmälningar till riksdagens justitieombudsman har inkommit. JO väljer dock att inte granska ärendet vidare eftersom länsstyrelsen i Jönköping utrett fallet och riktat kritik mot kommunen. JO skriver i beslutet att myndigheten ”inte utreder klagomål som redan granskats av andra”. Även justitiekanslern har beslutat att inte ta upp fallet.

Etiketter:

Annonser