WHO: alkohol vanlig dödsorsak

GENÈVE Alkoholmissbruk är tredje vanligaste orsak till sjukdom och för tidig död i industrivärlden och femte ledande orsak i hela världen. Det visar en ny rapport från Världshälsoorganisationen. Europa är särskilt hårt drabbat.

WHO:s rapport om den globala alkoholsituationen ska presenteras vid generalförsamlingens årliga möte i maj. Bara delar av rapporten finns ännu tillgänglig, men visar att alkoholmissbruk är ett problem världen över.

Minst 2,3 miljoner människor avled i sjukdomar orsakade av alkohol år 2002, vilket är 3,7 procent av alla dödsfall i världen. Och drickande låg bakom 4,4 procent av alla sjukdomar, enligt Svenska Dagbladet som tagit del av rapporten.

Psykiska sjukdomar, olycksfall och skrumplever är vanligaste alkoholrelaterade sjukdomar, men även hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. En fjärdedel av alkoholrelaterade dödsfall i världen sker i trafikolyckor, eldsvådor, drunkningsfall och fallskador, enligt rapporten.

De sociala och ekonomiska kostnaderna för alkoholkonsumtionen är enorma och kostar mellan 0,6 till två procent av världens BNP. Största kostnader är sjukdomar, för tidig död, rattfylleri, sjukskrivningar, arbetslöshet och kriminalitet, enligt WHO:s rapport.

Europa är särskilt hårt drabbat av alkoholen. Konsumtionen är högre, liksom skadorna. Elva procent av mäns dödsfall i Västeuropa och 16,7 procent av alla manliga sjukdomsfall i Europa kan kopplas till drickandet. Vilket är betydligt högre andelar än i andra delar av världen.

EU-kommissionen antog i höstas en alkoholstrategi för att minska konsumtion och skador. Där konstaterades att 23 miljoner européer är alkoholberoende och att omkring 195 000 dödsfall per år orsakas av alkohol. Alkoholen mätbara kostnader för samhället uppskattades till omkring 125 miljarder euro per år.

Samtidigt som alkoholkonsumtionen börjat minska i flera länder i Sydeuropa och restriktiv alkoholpolitik försiktigt börjar vinna terräng, så oroas EU över ett ökat råsupande (”binge drinking”) bland ungdomar.

EU-strategin har kritiserats för att tagit hänsyn till alkoholindustrin och föreslå alltför svaga åtgärder för en tillnyktring. I onsdags var den uppe till diskussion i EU-parlamentet. Debatten handlade särskilt om ungas berusningsdrickande.
”Fenomenet med råsupande bland unga håller på att spridas över hela Europa. Det är mycket oroande för ungdomarnas långsiktiga hälsa”, enligt Health and Consumer Intergroup (Heco), som organiserade EU-debatten.

I Tyskland har nära var femte tysk tonåring 12-17 år druckit tills man kollapsat senaste månaden. Berusningsdrickande är även högt i bl a Storbritannien, Irland och Norden – även om fler svenskar ungdomar idag säger nej till alkohol än tidigare.
”Läget i Europa är illavarslande”, konstaterar alkoholforskaren Peter Anderson som även tog fram underlag till EU-rapporten inför alkoholstrategin.

Etiketter:

Annonser