Stor alkoholinförsel – ”sänk spritskatten!”

HELSINGBORG Över 1000 personer deltar i systematisk införsel och illegal vidareföresäljning av alkohol till hela landet, enligt ny kartläggning av tullen som inte ser någon minskning. ”Vi har nog inte en korrekt bild av verkligheten. Regeringen bör tillsätta en alkoholkommission som ser över konsumtion- och införselstatistik”, säger till Drugnews förre alkoholutredaren Kent Härstedt (s) som efterlyser sänkt spritskatt.

Enligt Tullverkets undersökning så rullar varje dygn över en halv miljon burkar starköl och 65 000 flaskor sprit in över svenska gränsen. Mycket förs in av personer från hela landet som sedan säljer vidare.

– Det finns inget län som inte är berört av den här illegala alkoholen som rullar in via de södra hamnarna och Öresundsbron, säger Sven-Peter Ohlsson, biträdande brottsbekämpningschef hos tullen, till SR Ekot.

Tullen har under två år kartlagt över tusen personer som fastnat i kontrollerna. Det är särskilt Öresundsbron och Helsingborgs färjeläge som är de stora införselpunkterna och de har ibland kommit med stora alkohollaster från norra Tyskland där alkoholen är billig.

– Nu ligger ju lasterna på mellan ett och två ton per transport. Om man följer huvudvägarna norrut så dominerar orterna som ligger utefter dem när det gäller olaglig införsel och försäljning, säger Sven-Peter Ohlsson till radion.

”Ölbanditerna” som de ibland kallas kommer från hela landet, alla län är representerade, även Norrbotten. Län som särskilt sticker ut med mycket illegal vidareförsäljning av öl, vin och sprit från exempelvis garage och bostäder är Dalarna och Värmland.
I Kronobergs län är tvärtom vidareförsäljningen mindre, trots närheten till Skåne. Det kan bero på en tydlig nolltolerans mot langning av alkohol till ungdomar, enligt det s.k. Växjö-modellen där polis genast ingriper och kallar på föräldrarna.

I en kommentar till tullens kartläggning säger folkhälsominister Maria Larsson att polisen och tull måste bli bättre att stoppa langningen i landet.
– Det här är väldigt olyckligt. Polisen måste intensifiera sina insatser på väldigt många håll i landet, säger hon till Ekot.

Men samtidigt som tullen pekar på fortsatt stor alkoholinförsel till landet, så
menar alkoholforskare på Sorad, Stockholms universitet, att både alkoholkonsumtionen och privatinförseln minskade ifjol. Konsumtionen ska ha gått ner 5 procent och införseln med 17 procent. Uppgifter som grundas på officiell försäljningsstatistik och telefonintervjuer med 1500 slumpvist utvalda svenskar som sedan millennieskiftet görs varje månad.

Denna statistik ifrågasätts nu av bland andra regeringens tidigare alkoholutredare, riksdagsman Kent Härstedt. Han tror inte att beslutsfattarna får en korrekt bild av utvecklingen av konsumtion och alkoholinförsel.
B581-SVLdebatt-KentHmin.jpg
– Sorads statistik skiljer ju sig dramatiskt från tullens, därför behöver nog en kommission tillsättas för att se över hur verkligheten ser ut. Annars grundas ju besluten på en felaktig bild, säger Kent Härstedt till Drugnews.

Förutom tullens uppgifter om att illegal alkoholhantering inte verkar minska, så
oroas han också av det omfattande ungdomsfylleriet i Valborg där många fått tag i alkohol via illegala försäljare.
– Det är ju den yttersta konsekvensen av att det finns ett illegalt nätverk som utnyttjar EU-ländernas prisskillnader och för in alkohol och langar till ungdomar. Något måste göras, det går inte sticka huvudet i sanden som folkhälsominister Maria Larsson gör, säger han.

I hans 800 sidor långa utredning våren 2005 för att stävja alkoholfloden från andra EU-länder lades förslag både om prevention, repressiva insatser och sänkt alkoholskatt. Han fick igenom en straffhöjning för langare. Men förslaget om sänkt spritskatt med 40 procent stoppades sedan förra regeringens samarbetspartier vänstern och miljöpartiet sade nej. Och kristdemokraterna har i nya borgerliga regeringen effektivt motat frågan som är politiskt död. Motiveringen är att man befarar ökad konsumtion och alkoholskador, samt att Sorads trender pekar på att utvecklingen ändå går i rätt riktning – och att Systembolaget säljer mer.

– Det är ett problem att småpartier kan blockera på detta sätt. Samtidigt som problemen verkar förvärras, säger Kent Härstedt.

Härstedt anser att polis och tull behöver få mer resurser för att ingripa mot den illegala alkholhandeln. Utredningen föreslog 54 miljoner kronor till särskilda svartsprit-kommandon med tullpersonal och polis, den borgerliga regeringen har i vårbudgeten bara gett 25 miljoner extra till tullen.
– Men det räcker inte med polis- och tullinsatser, det blir en Don Quichotte-fajt. Även initiamentet till att tjäna pengar måste på införseln måste minskas, skatteskillnaderna är idag för stora. Det är en besvärlig situation för svensk alkoholpolitik, ett val mellan pest och kolera, men något måste göras, säger han.

Härstedt bedömer att det är svenska spritskatten som främst måste sänkas då ungefär 65 procent av svenskarnas spritköp görs utomlands. Däremot anser han man kan avvakta med att ändra skatter på öl och vin eftersom det är särskilt de druckerna som systembutikerna säljer mer av.

Att Finland och Baltikum planerar att höja sina alkoholskatter tror han inte påverkar privatinförseln till Sverige.
– Det är bra att man höjer, men skillnaderna är ändå alltför stora och spelar ingen roll för Sverige. Dessutom sker mycket av svenska alkoholinförseln från gränsbutiker i norra Tyskland, säger Kent Härstedt.

Etiketter:

Annonser