Polisen greppar cannabisbrott

ÖREBRO Svensk polis har bra grepp på cannabishandelns alla nivåer, rapporterar Drugnews medarbetare Nino Dzagnidze som besökt Svenska narkotikapolisföreningens årliga utbildningskonferens.

Vid Svenska narkotikapolisföreningens årliga utbildningskonferens, som hölls 4 – 6 maj i Örebro, var cannabis ett huvudtema.

Justitieministern Beatrice Ask presenterade den nya svenska regeringens hållning i narkotikafrågan, vilken är att all narkotikabrottslighet och allt narkotikamissbruk måste hejdas. Rikspolischefen Stefan Strömberg redovisade nya riktlinjer för att säkerställa en gemensam och hög standard på narkotikapolisarbete över hela Sverige.

På ett av många seminarier talade kriminalinspektören Johan Nilsson från Rikskriminalpolisen om dess ”Cannabisprojekt”. I detta har polisen kunnat kartlägga åtminstone 140 nätverk som handlar med cannabis från Rif-bergen i Marocko, där den mesta haschen produceras, till Sverige. Nilsson sade att projektet varit en framgång. Ett tecken på detta är att det blivit nästan omöjligt för narkotikabrottslingarna att distribuera större partier än 20 kilogram på en gång i Sverige.

Svensk polis har utarbetat en handbok spaning på den illegala narkotikahandeln över Internet. Den särskilda ungdomssektionen i Stockholm, som jag besökte, har utvecklat nya metoder för att hejda unga människor från att använda narkotika och för att få deras föräldrar inblandade i arbetet. Sektionen har också ett nära samarbete med Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN). Denna modell används nu även i andra delar av Sverige.

Jag fick tala med kriminalinspektören Magnus Skoglund, gatulangningsgruppen Linköping. Han är mottagare av Svenska Carnegie Institutets narkotikapolisstipendium för år 2007. Han har fått stipendiet för att ha organiserad ett system för att hålla ett öga på de miljöer där unga människor löper risk att komma i kontakt med cannabis och ingripa tidigt.

Det är intressant att en så stor konferens med omkring 550 deltagare organiseras endast med frivilligt arbete. Den visar vilket starkt stöd som finns i alla kretsar för den restriktiva svenska narkotikapolitiken

Mitt intryck efter detta studiebesök i Sverige är att den svenska polisen har ett effektivt grepp på cannabishandeln på alla nivåer. Den svenska modellen verkar förebygga mer allvarliga problem av det slag man finner i t.ex. Nederländerna. Det verkar också som om den svenska polisen hela tiden söker efter nya vägar att förebygga, upptäcka och hejda brott med cannabis på alla nivåer.

Etiketter:

Annonser