V oenigt om omstridd drograpport

STOCKHOLM Förslaget att avkriminalisera narkotikaanvändning delar vänsterpartiet. Det framgick när den drogpolitiska rapporten diskuterades i fredags. ”Det tar bort fokus från behov av förstärkt narkomanvård och gynnar bara knarkliberalerna”, sade riksdagsman Egon Frid (v) till Drugnews.

Den omstridda rapporten ”Knarkare är också människor” som fyra vänsterkvinnor i riksdagens justitie- och socialutskott sammanställt lades fram vid en konferens i Stockholm som lockat ett hundratal personer från hela landet.

– Vi föreslår inte att det ska vara lagligt att knarka. Men vi vänder oss mot att själva missbrukaren ska vara kriminell, sade riksdagsgruppledare Alice Åström (bild), förste vice ordförande i vänstern, som själv hade missbruksproblem som ung.

Hon tycker att svensk drogpolitik allt mer slagit över i straff och polisinsatser och att konsumtionsförbudet från 1988 stigmatiserar missbrukare och försvårar att söka hjälp.
Enigheten om svensk restriktiv narkotikapolitik är inte så total som det verkar och behöver diskuteras, anser hon. Och menade att vägen till det narkotikafria samhället ska gå genom vård och socialpolitik, inte via urintester och repression.

Vid sidan av avkriminalisering av egna bruket, men ej tillåta innehav, föreslås en rad andra åtgärder i rapporten som är ett diskussionsunderlag för ett nytt drogpolitiskt program i vänsterpartiet.
Exempelvis en vårdgaranti som ger alla personer med missbruksproblem rätt till vårdplanering och avgiftning inom en vecka. Större helhetssyn och att en mångfald av evidensbaserade behandlingsmetoder uppmuntras, även inom kriminalvården. Separat behandling för kvinnor och att de som utsätts för våld får bättre skydd.
Mobilisering mot narkotikas verksamhet föreslås permanentas i egen enhet, inte läggas ner som borgerliga regeringen vill. Och man föreslår långsiktiga satsningar på förebyggande arbete.

– Många bra förslag, exempelvis generell välfärd mot droger och att utveckla narkomanvården, men som riskerar skymmas av avkriminaliseringen. En feltänkt liberalisering som i nästa steg kan handla om hur mycket man ska få inneha för eget bruk, sade riksdagsledamot Egen Frid, socionom från Skaraborg som reserverat sig mot förslaget som han bedömer splittrar vänstern.

Inbjudna opponenter fick möjlighet att kommentera rapporten.
– Rapporten är glädjande, exempelvis avkriminalisering och vårdgarantin. Det handlar om vilken människosyn vi ska ha, ska narkomaner överbefolka fängelser som idag eller få behandling, sade Sonja Wahlbom, ordförande i Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende.
Hon saknar dock varningar för ökad förskrivning av psykofarmaka och beroendeframkallande bensodiazepiner till ungdomar.

Svenska Brukarföreningen som organiserar opiatberoende efterlyser mer skadelindrande insatser i rapporten.
– Exempelvis utdelning av rena sprutor till dem som inte vill eller kan sluta för att inte fler kompisar ska avlida av hepatit C. Men även implementera forskning i vården, sade ordförande Berne Ståhlenkrantz.

En annan opponent var Lasse Siggelin, vänsterpartist och föreståndare för behandlingshemmet Hassela Gotland som tar emot unga på glid. Han saknar ungdomsperspektiv i rapporten.
– De flesta unga vet att det är förbjudet att knarka vilket har en förebyggande effekt, exempelvis oro att inte få körkortstillstånd. Tas kriminaliseringen bort samtidigt som tillgången på knark och propagandan om dess ofarlighet ökar, då provar naturligtvis fler och fler kommer senare att fastna i missbruk, sade han.
Siggelin pekade på den gigantiska narkotikaekonomin på flera tiotals miljarder kronor i landet som missbrukarna är motorn i och vill se mer kamp mot droger i rapporten.

Vid konferensen efterlystes även skrivningar i rapporten om anhörigas situation, arbetsmiljöns betydelse för missbruk och socialläkarnas roll. Några ville ha mer om exponering för droger, särskilt när tillgången i landet är så stor och priserna har sjunkit.
En kvinna från föreningen ”Normal”, som vill legalisera cannabis, menade att vanliga välfungerande människor kriminaliseras för att de väljer att röka en joint. En ansåg att det borde finnas rena sprutor till alla som vill ha, oavsett ålder. En man undrade om de som försvarar kriminalisering av bruket tyckte att polis skulle ha kunnat hämta och straffa hans nyfödda barn eftersom hans ex-fru då var heroinist och barnet positivt för opiater.

Nationella narkotikasamordnaren Björn Fries som bjudits in till konferensen berörde också frågan om arv, miljö och exponering.
– Det finns de med genetisk fallenhet, kanske jag själv som är inbiten nikotinist och hade en bror som dog efter amfetaminmissbruk. Men om man aldrig har testat narkotika så är det himla svårt att bli beroende, sade Fries och var glad över att färre skolelever idag experimenterar med droger.

• Reaktioner har även kommit från borgerligt håll mot vänsterförslaget att legalisera personligt bruk. Socialutskottets ordförande i riksdagen Kenneth Johansson (c) varnar för att legaliseringsivrare får luft under vingarna.
– Det ska vara svårt att börja knarka, men däremot lätt att få hjälp att sluta och det måste vi sträva efter ska vara en enad svensk hållning. Vänsterpartiets förslag bidrar snarare till fler missbrukare, säger Kenneth Johansson i en kommentar.

• Fotnot: Ladda ner rapporten ”Knarkare är också människor” som en arbetsgrupp i vänsterpartiets riksdagsgrupp tagit fram, (16 sidor, pdf-fil).

Etiketter:

Annonser