Protest mot ökad khat-handel

RINKEBY Smuggling och missbruk av växtdrogen khat ökar. Stockholmsförorten Rinkeby beskrivs som khat-missbrukarnas paradis. ”Vi barn vill växa upp i en drogfri miljö”, sade 10-åriga Annes Ahmed vid ett torgmöte med invandrargrupper och nykterhetsrörelsen.

Enligt invandrargrupper, nykterhetsrörelsen IOGT-NTO och polis ökar missbruket i stadsdelen. Tillsammans med sin mamma Entisar Mobasek, ursprungligen från Etiopien, protesterade han i fredags mot att myndigheter inte tar itu med problemet.

– För ett tiotal år sedan var khatförsäljning ovanligt här. Nu kommer leveranser dagligen och försäljningen sker öppet i Rinkeby som blivit något av khat-missbrukarnas paradis, sade Ahmed Mohamed Siraj, IOGT-NTO Stockholm, vid mötet på Rinkeby torg.

Demonstranter krävde att myndigheter tar khat-missbruk på allvar och inte för en diskriminerande narkotikapolitik. Dels att missbrukare får hjälp och att invandrare upplyses om att drogen är narkotikaklassad och därmed förbjuden i Sverige.

– Men också att polis och tull ges verktyg att stoppa khat. Bland annat genom att sänka dagens absurt höga gräns till grovt narkotikabrott på 400 kilo för att kunna utdela kännbara straff, sade han till Drugnews.

Den centralstimulerande drogen – som påstås ge känsla av lycka och lugn, men även kan leda till aggressivitet, depression och psykoser – nyttjas särskilt i östafrikanska invandrargrupper. Många ägnar flera timmar om dygnet att nästan rituellt tugga khat, dricka te och röka. Mer än hälften av alla somaliska män i landet tros tuggar, men missbruket sprids även till kvinnor och ungdomar och nya invandrargrupper.

– Familjerna drabbas hårt socialt, männens missbruk kostar mycket pengar, förstärker utanförskap och leder ofta till skilsmässor och hälsoproblem. Langare och smugglare är bara intresserade av att tjäna pengar och agerar som en maffia, berättade Sofia Garett från Somaliska kvinnoföreningen.

Uppgifter om att khat börjar förekomma bland ungdomar och nya invandrargrupper som västafrikaner och araber oroar åklagarmyndigheten.
– Signaler som tyder på nya risker kan leda till nya rekommendation till domstolar och åklagare och att gränsen till grovt brott pressas ner, säger till Drugnews Astrid Eklund, vice överåklagare med narkotikafrågor som specialitet.
Ett expertmöte med olika rättsmyndigheter anordnas nästa månad där nya fakta om olika preparats farlighet ska ventileras.

Växtdrogen khat odlas i Östafrika och transporteras med flyg till Amsterdam och London – där khat ännu inte är narkotikaklassad – och fraktas vidare till Skandinavien. Ruseffekten avtar snabbt, drogen intas några dagar efter skörd, vilket ställer stora logistikkrav. Det betyder att smugglingen är välorganiserad.

Khat-smugglare för in tonvis varje månad i landet. Ifjol beslagtog svenska tullen 5,7 ton khat (2003-2004 över 8 ton per år!). Första kvartalet i år tog tullen 1 964 kilo vid 44 beslag. Det är särskilt via Öresundsbron och Helsingborg som smugglingen sker.

– Det är ofta stora beslag på omkring 100 kilo vi gör, khat är ganska lätt att hitta då den är skrymmande, säger Karl Gunnheden, gränskontrollchef vid tullen i Södra Sverige, till Drugnews.
Det händer ofta – varannan vecka, enligt tullen – att khat-smugglare stampar gasen i botten när de vinkas in för kontroll. Vilket leder till trafikfarliga biljakter.

Han tillstår att khat ej är särskilt högprioriterat och få tullkriminalprojekt riktas mot drogen. Men han är inte övertygad om att en sänkt övre gräns till grovt narkotikabrott underlättar smugglingsbekämpning eftersom kurirer då förmodligen skulle ta med mindre svårupptäckta mängder.

– Idag har vi dålig insyn i nätverken som smugglar khat och de använder ofta kurirer av skandinaviskt ursprung. Jag skulle hellre vilja söka samarbete med berörda invandrargrupper och kanske få tips om transporter, säger Gunnheden på tullen som tycker att det är olyckligt att Europa har olika regler för khat.

• I juni arrangerar invandrargrupper en internationell khat-konferens i Stockholm där också Socialstyrelsen, andra myndigheter och FN-representanter medverkar. FN har ännu inte narkotikaklassat drogen.
Sveriges invandrare mot narkotika, Simon, har tagit fram ett studiematerial om lagar, hälsoeffekter och annan fakta om khat. Pilotprojekt inleds i höst i de tre storstäderna och Örebro för invandrargrupper.

• Fotnot: Enligt uppgift har gränsen till grovt narkotikabrott halverats till 200 kilo senaste året. Men tydlig praxis-dom i högre rättsinstans saknas. Dessutom inverkar även andra omständigheter i bedömning, exempelvis spridning till ungdomar, upprepad brottslighet eller hur systematisk smugglingen är.

Etiketter:

Annonser