Vill regeringen lyfta alkoholfrågan i EU?

VÄXJÖ Regeringen vill att EU driver en mer restriktiv alkoholpolitik, men har samtidigt inte bestämt vilka frågor man ska prioritera under svenska EU-ordförandeskapet 2009. Det framgick när två ministrar medverkade vid ett seminarie om folkhälsa och EU i Växjö.

Regeringen vill förmå EU att driva en mer restriktiv alkoholpolitik och minska privatinförseln och alkoholkonsumtionen på hemmaplan. Det signalerade folkhälsominister Maria Larsson (kd) och EU-minister Cecilia Malmström (fp) på mötet som samarrangerades av regeringskansliet och IOGT-NTO.
Men frågan är om man har alla fyra samregerande partiers stöd.

Ministrarna talade folkhälsa och EU i en diskussion inför publik i nykterhetsrörelsens lokal vid Vattentorget i Växjö förra veckan.

– Regeringens hållning i alkoholfrågor är tydlig – det framgår i regeringsdeklarationen – och alla statsråd drar åt samma håll. Och någon sänkning av alkoholskatten är inte aktuell eftersom det inte leder till minskad konsumtionen, sade folkhälsominister Maria Larsson.

Det är nödvändigt att sänka de absurt stora införselkvoterna framhöll IOGT-NTO:s ordförande Sven-Olov Carlsson som även fungerade som moderator. Idag kan en privatperson vid varje inresa från annat EU-land föra med sig minst 230 liter alkohol (ännu mer om man kan hänvisa till stora fester etc).

Folkhälsoministern framhöll att man stödde de nordiska regeringarnas tidigare överenskommelse att begära en halvering av införselkvoten och en höjning av minimiskatterna. Men intresset från andra EU-länder är ännu skralt.
Hon framhöll även polisens nolltoleransmodell i Kronoberg mot illegal alkohol som lett till att vidareförsäljning till ungdomar minskat markant i länet.

Försvara Systembolagets monopol och skapa allianser med andra likasinnade EU-länder är andra mål för regeringen. Argumentet att alkohol inte är en vanlig vara vinner terräng i EU tyckte ministrarna och nämnde kommissionens antagna strategi för att minska alkoholskador som exempel på det.

Folkhälsofrågor lyfts fram mer idag, det finns en större samsyn i EU och man vill lära av varandra, menade EU-minister Cecilia Malmström som vill se ett nytt fördrag för att reformera och göra den växande unionen effektivare.

Även om alkoholproblem mer diskuteras idag i EU, särskilt inom hälsodirektoratet, så pekade Sven-Olov Carlsson (bild) på att andra delar av EU-kommissionen agerar åt andra hållet.
– Handelsdirektoratet inom kommissionen samarbetar med alkoholindustrin för att öppna globalare marknad för europeisk alkohol, sade han och gav flera exempel.

EU ger 1,5 miljarder eurotill produktionsstöd för alkohol och kampanjer för att höja vinkonsumtionen. Direktoratet för inre marknaden har aktivt försökt stoppa enskilda länder som nationellt vill begränsa alkoholreklam och införsel och förbättra tullkontroll. Och EU-program för att minska våld mot kvinnor och barn undviker att ta upp alkoholens roll.

– Allt detta visar på inkonsekvens och bristande engagemang att tackla alkoholfrågor och att det finns mycket arbete kvar att göra i EU, sade nykterhetsbasen.

Han betonade att Sverige har ett särskilt ansvar att driva dessa frågor och undrade om regeringen planerat lyfta alkoholfrågan under EU-ordförandeskapet hösten 2009.
– Diskussioner pågår, men vi har inte beslutat vilka frågor vi ska prioritera. Men jag hör vad du säger och tar det med mig, svarade EU-ministern.

Samma dag gjordes en omröstning i EU-parlamentet om att indexhöja EU:s minimiskatter på alkohol (gällande alla drycker utom vin där skatten är noll). Även en motrapport (föredragande Lulling m fl) stödd av alkohollobbyn med krav om att helt avskaffa minimiskatterna lades fram. Inget av förslagen fick parlamentets gehör, men senare framkom att Lullings förslag stöddes av svenska moderaterna i EU-parlamentet.

– Mycket märkligt agerande av parlamentariker från det största partiet i alliansen och går på tvärs med den svenska regeringens uttalande, det vill säga nödvändigheten av att höja miminiskatterna, säger Sven-Olov Carlsson till Drugnews.

• Carlsson deltog nyligen på ett EU-möte inom hälsodirektoratet med företrädare för ideella föreningar, medlemsländer och alkoholbranschen. Avsikten var att diskutera villkoren för det nya Forum för alkohol och folkhälsa som kommissionen ska inrätta som en följd av alkoholstrategin.

Avsikten är att villkoren för forumet ska offentliggöras 7 juni. Deltagarna förutsätts åta sig uppgifter för att minska och förebygga såväl individers som samhällets alkoholskador – exempelvis minska rattfylleri, skydda barn och ungdomar, och hålla alkohol borta från arbetslivet.
Men Carlsson förutsätter att forumet inte får mandat att besluta i policyfrågor och om alkoholpolitik eftersom alkohollobbyn är med.

– Alkoholindustrins produkter orsakar ju över 600 000 dödsfall i Europa varje år och har gjort 23 miljoner européer beroende. Det finns en grundläggande motsättning mellan alkohol och hälsa som inte går att överbrygga, säger Sven-Olov Carlsson till Drugnews.

Etiketter:

Annonser