replik/Olagligt inneha = olagligt knarka

Vi som skrivit rapporten anser att det fortfarande ska vara olagligt att inneha narkotika. I praktiken innebär detta att det blir olagligt att knarka. Det skriver Alice Åström, vice ordförande i vänsterpartiet, i en replik till Drugnews krönikör Joanna Wikström.

Drugnews krönikör Johanna Wikström har ställt 41 frågor till oss vänsterpartister som skrev en rapport där ett av förslagen var att avkriminalisera bruket av narkotika.

Rubriken på Wikströms artikel är ”Hur tänker de drogliberala?” Den frågan kan jag också ställa mig. Narkotika förstör människors liv och är ett stort samhällsproblem. Det känns därför tråkigt när Wikström kopplar oss till de drogliberala. De frågor hon ställer till oss bygger på att hon verkar tro att vi anser att det inte är särskilt farligt att knarka och att samhället inte ska lägga sig i det.

Wikström frågar om vi vet vad vi talar om överhuvudtaget. Ja, det vet vi.

Vi har haft omfattande kontakter med organisationer under våren och några av oss har betydligt längre erfarenhet, bland annat från tidigare yrken. Hur narkotika kan förstöra människors liv vet vi som företrädare för ett parti med rötterna i arbetarklassen, där sårbarheten vid missbruk är större än i högre samhällsskikt. Och jag själv vet det, efter en bakgrund med eget missbruk.

Vänsterpartiets mål är det narkotikafria samhället, men vi tror inte att förbud och repression bör vara den enda vägen dit.

I vår rapport lyfter vi fram en rad politiska förslag som syftar till att stärka och förbättra narkomanvården. Bland annat föreslår vi en vård och behandlingsgaranti som ska ge människor med missbruksproblem rätt till snabb hjälp. Vi har också flera förslag på hur Kriminalvårdens arbete ska förbättras.

Det främsta argumentet för dem som säger nej till avkriminalisering är att den behövs för att kunna ta urinprover och utföra vissa insatser genom socialtjänsten, inte att bestraffa själva handlingen. Det är med andra ord ett svepskäl, något som normalt sett inte skulle vara godtagbart. Ur ett juridiskt perspektiv är därför kriminaliseringen av det egna bruket märkligt.

Vi som skrivit rapporten anser att det fortfarande ska vara olagligt att inneha narkotika. I praktiken innebär detta att det blir olagligt att knarka. Men efter att ha mött många organisationer som arbetar med narkotikafrågorna är min slutsats att kriminaliseringen av eget bruk, som bevisas genom att man ska hitta narkotika i någons blod eller urin, bidrar till en marginalisering av personer av missbruksproblem, vilket lägger hinder för möjligheterna att söka vård.

Polisens arbete har samtidigt koncentrerats allt mer mot urinprover på enskilda missbrukare, ofta upprepade gånger, istället för på langningen. Men provtagningen leder alltför sällan till någon hjälp.

Enligt en FN-rapport har vi nästan lika stor andel tunga missbrukare som genomsnittet i EU, trots att vi har en betydligt lägre nivå på antalet som provar narkotika. Detta visar tydligt på att vi har en missbruksvård som inte fungerar tillräckligt bra i Sverige.

Det är dags att låta diskussionen handla om detta och att göra något åt problemet.

Etiketter:

Annonser