Skånska tonåringar dricker mest

STOCKHOLM/MALMÖ Skånska pojkar toppar alkoholkonsumtionen visar en studie bland gymnasieelever i årskurs två i landet. Bland de 17-åriga flickorna dricker de i Skåne och Stockholm mest. Sambandet hög alkoholkonsumtion och negativa konsekvenser som oönskad sex, skolk och narkotikaanvändning framgår också i skolenkäten.

I studien våren 2006 med 3800 gymnasieelever i årskurs två av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning uppgav var fjärde elev att de någon gång haft oskyddat och/eller oönskat sex när de varit alkoholpåverkade.
Och omkring 30 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna hade bråkat eller hamnat i slagsmål på grund av att de druckit alkohol.

Nära nio av tio av 17-åringarna dricker alkohol, i snitt dricker pojkarna 3,6 liter ren alkohol om året och flickorna 2,8 liter. Nästan hälften av dem hade druckit senaste veckan och lika många uppgav att de dricker mycket vid samma tillfälle minst en gång i månaden.

Regionala skillnaderna är stora framgår i studien. Norrlänningar drack minst av 17-åringarna, medan de skånska pojkarna drack mest. Och bland flickorna drack de i Skåne och Stockholm mest. En förklaring kan vara att de unga har lättare att få tag i exempelvis smuggelsprit i södra Sverige.

Trots de höga alkoholtalen finns tecken på att ungdomar i ökad grad säger nej berusningsmedel. Bland grundskolelever i nian ifjol – som Drugnews tidigare rapporterat – uppgav var tredje elev att de är nykterister (tidigare var det en av fyra).

Även andelen som prövar narkotika minskar. I ifjol uppgav sju procent av pojkarna och fem procent av flickorna i nian att de någon gång prövat (jämfört med cirka tio procent vid millennieskiftet).

Bland gymnasieeleverna i årskurs två hade 16 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna prövat narkotika. Cannabis (hasch och marijuana) dominerar, av dem som använt narkotika hade bara 3 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna missbrukat andra preparat än cannabis.

De gymnasieelever som aldrig dricker alkohol eller dricker lite så har få prövat narkotika, medan av dem som dricker mest så har nära var tredje även använt narkotika.

• Länk till hela CAN:s rapporten om 15- och 17-åriga skolelevers drogvanor 2006 (268 sidor, pdf-fil).

Etiketter:

Annonser