Hård kritik mot Vetlandas socialnämnd

VETLANDA Socialnämnden i Vetlanda kritiseras hårt för att haft dålig kontroll över verksamheten och hanteringen av det uppmärksammade fallet Louise. Kommunrevisorerna föreslår att politikerna i nämnden inte beviljas ansvarsfrihet.

Det handlar alltså om stora brister i handläggningen av den flicka som från tio års ålder tvingades bo hos sin psykiskt sjuke och drogmissbrukande pappa som även sexuellt förgrep sig på henne innan hon efter flera år lyckades fly.

Trots att larmklockor ringde och polis, grannar och skola hörde av sig till socialtjänsten i Vetlanda så inleddes inte utredning. Även länsstyrelsen har tidigare skarpt kritiserat kommunen.

Kommunrevisorerna som bygger sin bedömning på en rapport av oberoende konsultföretaget Öhrling Price Waterhouse Coopers anser att politikerna i Vetlandas socialnämnd förlorade kontrollen över den sociala verksamheten. Både vad gäller ledning, uppföljning och se till att man haft tillräckligt kompetent personal, rapporterar Dagens Nyheter.

Särskild kritik riktas mot socialnämndens tidigare ordförande Ejlon Johansson (s), socialchefen Ola Götesson och den numer avgångne sektionschefen för familjeenheten Boo Hedbrant.

Politiker och tjänstemän verkar inte ha förstått sina arbetsuppgifter och ansvarsområden. Samarbetet mellan nämndens ordförande och socialchefen var inte förtroendefullt. Socialchefen har inte respekterat nämndsbeslut och därigenom fått oacceptabla befogenheter, enligt revisorerna.

Även kommunstyrelsen i Vetlanda tilldelas en anmärkning för att inte skött tillsynen av socialnämnd och socialchef, och kommunfullmäktige uppmanas att inte bevilja politikerna i socialnämnden ansvarsfrihet för 2006.

Kommunstyrelsen ska nu diskutera kommunrevisornernas kritik och fullmäktige ska ta ställning den 20 juni.

Etiketter:

Annonser