Svenska gymnasister super mest

STOCKHOLM Svenska gymnasieelever super mest, men de knarkar minst. Två av tre hade varit fulla senaste månaden, medan 15 procent hade använt narkotika. Det visar en studie över 17-18-åringars drogvanor i Sverige, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Polen och Slovakien.

Studien gjordes våren 2003 och är en del av den återkommande skolelevenkäten Espad (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) som omfattar de flesta europeiska länder.

61 procent av de svenska gymnasieeleverna (63 proc. av pojkarna respektive 59 procent flickorna) hade varit berusade någon gång under senaste 30 dagarna, vilket är betydligt fler än övriga länder. I Frankrike, Grekland och Italien var motsvarande andel cirka 25 procent, medan eleverna i Lettland, Polen och Slovakien uppgav något högre (omkring 38 procent).

Däremot dricker de övriga sex ländernas ungdomar alkohol betydligt oftare än de svenska gymnasieeleverna, men i mindre mängder. I Sverige hade bara sex procent druckit alkohol minst 10 gånger senaste månaden, medan i övriga länder var andelen mellan cirka 18 och 25 procent.

Dryckesmönstren skiljer mycket mellan könen i länderna, pojkarna dricker mer och oftare än flickorna. Skillnaderna är minst i Sverige och svenskorna dricker mest av alla gymnasieflickorna i studien.

Narkotikaanvändning var lägst bland de svenska gymnasisterna. Högst andel hade Frankrike och Italien där 58 procent respektive 43 procent av eleverna använt cannabis eller andra olagliga droger någon gång, medan Sverige hade lägst andel, 15 procent.

Även tobak var minst vanligt bland 17-18-åringarna i Sverige där var tredje rökt senaste månaden. I övriga sex länder var andelen hälften eller nära hälften.

Den internationella elevstudien presenterades i samband med den pågående drogkonferensen i Stockholm arrangerad av 100-årsjubilerande ICAA (International Council on Alcohol and Addicitions).

Etiketter:

Annonser