Vetlandas socialnämnd får inte ansvarsfrihet

VETLANDA Ett enigt kommunfullmäktige i Vetlanda beslutade i onsdags kväll att följa kommunrevisorernas förslag att inte bevilja socialnämnden ansvarsfrihet för 2006. Detta visar att politikerna hade ansvaret för bristande agerande i det uppmärksammade fallet Louise.

Det leder till att sju ledamöter och två ersättare i socialnämnden som är kvar även i år nu tvingas lämna sina uppdrag. Även kommunstyrelsen får en anmärkning av fullmäktige för att inte aktivt utövat sitt ansvar mot nämnden.

Tidigare har socialnämnden, socialchefen och numer avgångne chefen för socialförvaltningens familjenhet kritiserat av kommunrevisorerna. Även länsstyrelsen har tidigare hårt kritiserat de bristande sociala insatserna för den flicka som i flera år tvingades bo hos sin psykiskt sjuke och missbrukande pappa som även utnyttjade henne sexuellt.

Trots att polis, skola och grannar larmade inleddes ingen utredning av socialförvaltningen. Först sedan flickan lyckades fly förra sommaren ingrep myndigheterna. Flickan placerades hos en fosterfamilj och pappan dömdes till rättpsykiatrisk vård.

Kommunrevisorernas ordförande Robert Strandberg var nöjd med att Vetlanda kommunfullmäktige följde rekommendationen.
– Nu är det klarlagt att det är politikerna som hade ansvaret. Sedan tror jag att man får en fortsättning för att klargöra om någon av kommunens anställda också har ett ansvar som man ska stå till svars för, säger han till SR P4 Jönköping.

En översyn av socialnämndens regler och delegationsordning ska nu inledas i Vetlanda. En översyn om vilka ytterligare åtgärder som behvös för att inte fallet Louise ska upprepas pågår redan och ska vara klar i september.

Etiketter:

Annonser