Dom stöder insats för drogfria skolor

GÖTEBORG Ett positivt drogtest och att inte följa upprättad handlingsplan är skäl för att avhysa en gymnasieelev från skolan. Dock inte i tre terminer. Det slår regeringsrätten fast i en intressant dom som faktiskt ger stöd för drogtester i skolan.

Då lagstiftningen vad gäller drogtester i skolan är otydlig och Skolverket ofta slår ner på skolor som själva upprättat drogpolicys där tester ingår, så är denna dom intressant.

– Vi förlorade i frågan om förvisningslängden, men blev faktiskt riktigt glada ändå. Utslaget är ett prejudikat på att vi gör rätt för att hålla skolan drogfri, säger Lars Olov Lernberg, skolchef för gymnasierna i Göteborg, till Drugnews.

En 18-årig elev på ett golvläggarprogram på Bräckegymnasiet hade haft hög frånvaro och visat andra tecken som gjorde att personal och andra elever anade drogproblem. Efter en träff med rektor och kurator lämnade han ett drogtest som visade positivt för cannabis, amfetamin och bensodiazepiner.

Själv påstod han sig lockats fredagen före att en enda gång pröva narkotika, men i övrigt var skötsam och drogfri. Han följde dock inte helt den handlingsplan som upprättats – bland annat regelbundet lämna urintest och ha kontakt med ett ungdomsteam.

I juni ifjol beslutade därför utbildningsnämnden i Göteborg att avhysa honom tre terminer från skolan. Något som gymnasieförordningen möjliggör under vissa förutsättningar, exempelvis om elevens uppförande kan antas inverka skadligt på andra elever. Som andra elever på bygg och restauranglinjerna hade han även fått skriva under att han godtog att drogfrihet gällde på skolan och att drogtest kunde begäras vid misstanke.

Eleven överklagade dock kommunens beslut till länsrätten och ärendet kom till slut till regeringsrätten. Regeringsrätten slår nu fast att det var rätt av skolan att tillgripa påföljd, dock inte maximala åtgärden på tre terminer.

– Vår skarpa drogpolicy står fast, vi ska bara understryka att dokumentationen måste förbättras. I framtiden får vi väl pröva med att stänga av i två terminer istället för tre terminer, säger skolchef Lars Olov Lernberg.

Även ordförande i utbildningsnämnden Ann-Sofie Hermansson (s) ser regeringsrättens utslag som en framgång.
– Vi är ense över partigränserna i Göteborg om att vara tydlig mot drogmissbruk och att elever och personal ska kunna känna sig trygg i skolan, säger hon till Drugnews.

Eleven som överklagade avstängningen går numer på en byggutbildning på annan ort som skolan ordnat. Skolchefen Lernberg uppger att eleven tycker det är en bra lösning och inte begärt något skadestånd för avstängningen.

Av cirka 16000 elever på Göteborgs 16 kommunala gymnasieskolor stängdes ifjol ett 25-tal elever tillfälligt av från studier högst två veckor efter upptäckta drogproblem och rehabiliteringsprogram inleddes. Därutöver förvisades sju andra elever längre tid för att de inte följt upprättade handlingsplaner.

• Många skolor använder lagstridiga drogpolicys, exempelvis hot om att avstänga elever som vägrar lämna drogtester. Det visar en studie som Lärarförbundet gjort. Av de policydokument som begärdes in från slumpvist utvalda gymnasieskolor i varje län hade 16 av 35 juridiskt tveksamma formuleringar.

– Vi är alla överens om att det inte ska förekomma alkohol och droger på en arbetsplats, men det är anmärkningsvärt att så många skolor väljer att använda metoder som är lagstridiga, kommenterar Carl Falck, förbundsjurist på Lärarförbundet, till Lärarnas tidning.

Etiketter:

Annonser