Vårdinspektion föreslås ta över all tillsyn

STOCKHOLM En helt ny myndighet, Vårdinspektionen, bör inrättas och sköta all tillsyn inom socialtjänst och hälso- och sjukvården, föreslår den statliga tillsynsutredningen. Det gäller bland annat tillsyn av behandlingshem och vårdhem där brister idag kan ta lång tid att upptäcka.

– Dagens system är sårbart och det är inte rättssäkert, säger tillsynsutredningens huvudsekreterare Gert Knutsson till Dagens Nyheter.

Flera falla av missförhållande och brister har på senare tid uppdagats. Exempelvis upprördes många av att en flicka i Vetlanda i flera år tvingades leva med sin missbrukande och kriminella pappa utan att myndigheter ingrep.

Men det handlar också om vårdhem där ungdomar placeras, men tillsynens inte blir kontinuerlig.

Idag ansvarar länsstyrelser, Socialstyrelsen och delvis kommuner och statens institutionsstyrelse, SiS, för tillsyn inom socialtjänsten. Socialstyrelsen ansvarar dessutom för tillsynen av sjukvården. I några fall förekommer dubbla roller, exempelvis SiS som sköter tillsyn av sina egna institutioner.

Tillsynsutredningn föreslår i ett första steg att all tillsyn flyttas över från länsstyrelsen till socialstyrelsen. Och att sedan en ny myndighet bildas senast år 2014 och med en personal på uppåt 500 anställda övertar all tillsyn med.

Etiketter:

Annonser