Polis lockade grava missbrukare till vård

STOCKHOLM Projektet ”Lots för livet” där polis, socialtjänst och landstinget i Stockholm samarbetat och erbjudit missbrukare vid tillslag på någon av huvudstadens öppna drogscener har utvärderats. Av 198 tillfrågade narkotikamissbrukare valde 44 frivilligt avgiftning och 29 personer fortsatte direkt in i behandling.

Polisen erbjöd missbrukare man träffat vid Sergels torg, Gullmarsplan, Rinkeby eller Tensta och som var skrivna i huvudstaden och inte misstänkta för andra brott att direkt bli skjutsade till en beroendeakut. Där slussades av lotsar – socialsekreterare och sköterska – vidare till avgiftning och senare behandling. Kontakt togs också med personens socialtjänst.

Av dem som tackade ja att följa med polisen hade 27 tillfrågats mer än en gång. Att man ville fundera innan man bestämde sig var vanligt.

– Tunga narkotikamissbrukare på öppna drogmarknader försummas idag av både polisen, socialtjänsten och beroendevården. Rapporten visar att upprepade erbjudanden om vård från polisen leder till att fler tackar ja till vård, säger regeringens narkotikapolitiska samordnare Björn Fries i en kommentar.

Att två tredjedelar fortsatte vidare efter avgiftning till behandling är en lika stor andel som annars själva söker vård. Något som visar att missbrukare inte behöver knarka sig till botten innan motivation infinner sig, menar Fries. Och att därför Lotsprojektet bevisar att aktivt uppsökande är att föredra.

Den majoritet tillfrågade som trots allt avböjde att få direkt hjälp hänvisade oftast till att de ville fundera på saken ett tag. Andra uppgav att de inte hade missbruksproblem, gick på subutex-behandling eller just hade ”muckat”. Någon hade andra ärenden för dagen, en ville gärna ha hjälp men ”ville inte åka polisbil”, enligt polisens anteckningar.

• Lotsprojektet uppsökande del pågick två perioder om totalt 34 arbetspass under 2005. 64 av samtliga knappt 200 tillfrågade hade senaste året varit inlagda för avgiftning. Av de 44 personer som tackade ja till vård i projektet (elva kvinnor och 33 män, 32 hade heroin som huvuddrog, 12 amfetamin) hade 38 sedan tidigare etablerad kontakt med socialtjänsten. Utvärderingen av projektet har gjorts av forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Därefter har polisen i Stockholm valt att fortsätta samarbetet.
– Ett enkelt sätt att rädda människoliv, sade Lindö Wassgren vid stockholmspolisen i TV4:s nyhetsmorgon.

Narkotikasamordnaren Björn Fries anser att alla kommuner i landet med öppna drogmarknader kan lära av projektet och snarast bör starta en samverkan mellan polis och vård och erbjuda grava missbrukare hjälp.

Slutrapporten från ”Lots för livet” som stötts av Mobilisering mot narkotika finns att ladda ner (14 sidor, pdf-fil).

Etiketter:

Annonser