Kd vill drogtesta gymnasieelever

UPPLANDS VÄSBY Kristdemokraterna vill att även gymnasieelever ska kunna drogtestas vid narkotikamisstanke. Det skriver justitieutskottets vice ordförande Inger Davidson i en debattartikel tillsammans med borgerliga kommunpolitiker i Upplands Väsby.

– Det är inte tal om kroppsvisitering utan om att när det finns en välgrundad misstanke kunna göra en urin-, blod- eller salivprovstagning, skriver Inger Davidson och fyra kommunpolitiker från vartdera alliansparti, i DN-debatt.

Uppemot var tredje pojke i årskurs två på gymnasiet i Upplands Väsby uppger att de provat narkotika. Insatser med information och frivilliga drogtester har senare genomförts och haft god effekt. Där missbruk uppdagats har polis och socialtjänst inletts. För första gången sedan 2002 minskar nu droganvändningen på den kommunala gymnasieskolan.

Idag krävs föräldrars och gymnasieelevers tillstånd för provtagning vid drogmisstanke, i sista årskursen har ju även elever uppnått myndighetsålder. Fler drogtester skulle avdramatisera metoden och föräldrar inte kunna stoppa tester, enligt Davidson.

Inger Davidson har inte något färdigt förslag klart. Men hon vill att den utredning som ska se hur reglerna för hur barn under 15 år ska kunna drogtestas i skolan även utreder hur äldre ungdomar ska kunna omfattas.
Justitieminister Beatrice Ask (m) har nu fått Davidsons utkast, som är förankrat i kd: partiledning.

Enligt enkäter använder många skolor drogtester, trots att reglerna är otydliga.

Etiketter:

Annonser