Rökning ökar risken för diabetes

LAUSANNE Storrökare som röker minst 20 cigarretter om dagen ökar sin risk att utveckla typ 2 diabetes med hela 61 procent. Det visar en studie från University of Lausanne i Schweiz som samkört uppgifter om 1,2 miljoner personer.

Studien som fastställer en koppling mellan rökning och typ 2 diabetes
publiceras i senaste numret av JAMA, The Journal of the American Medical Association.

Forskarna har gjort en så kallad metaanalys av 25 studier som tillsammans omfattar 1,2 miljoner patienter. Den visar att i snitt ökar rökares risk att utveckla typ 2 diabetes med 44 procent jämfört med icke-rökares.

Forskarna tror att riskökningen för de som röker mindre än ett paket per dag är 29 procent och 23 procents för före detta rökare. Det är bara när det gäller storrökarna som kopplingen än så länge är odiskutabel rent statistiskt.

Hitintills har det varit svårt att säkerställa ett samband på grund av att rökare ofta har en generellt ohälsosam livsstil. Men tidigare studier har visat att rökning påverkar insulinresistensen vilket kan bidra till typ 2 diabetes, rapporterar BBC.

Forskarna anser sig nu hittat ytterligare en pusselbit för att minska den dramatiska ökningen av typ 2 diabetes världen över. Varje år får 100 000 nya personer diagnosen i världen. Sjukdomen är dels ärftlig, dels en vällevnadssjukdom som bland annat triggas av övervikt och stillasittande.

Etiketter:

Annonser