“Tullen planerar säga upp 300 man“

STOCKHOLM Tullverket planerar stora neddragningar. I stort sett all tullverksamhet i Norrland och stationerna i Norrköping och Trelleborg riskerar läggas ner när 300 tjänster ska bort i landet. Oron är stor i organisationen, men tulledningen vägrar kommentera uppgifterna före jul.

– Samhällsskyddet, såsom alkohol- och narkotikakontrollen, kommer att urholkas om förslaget besannas, säger Mats-Owe Johansson, ombudsman på tullfacket, till Drugnews.

En intern utredning avser efter en översyn att föreslå stora budgetåtstramningar och neddragningar inom tullen, enligt uppgifter som läckt ut. Något som ledningen dock inte vill kommentera.

– Det är spekulationer som kommit fram. Det pågår ett arbete internt och samtal förs med facken. Förslagen är inte antagna och rapporten läggs först i januari fram till tullverkets generaldirektör, säger Anette Malmberg, informationschef på Tullverket, till Drugnews.

Malmberg som själv är med i arbetsgruppen för en budget i balans och verksamhetsutveckling fram till 2012 berättar att man redan börjat dra åt handbromsen och är restriktiva med nyanställningar.
– Om vi inte gör något alls riskerar tullverket stå med underskott på omkring en halv miljard kronor om fem år. En faktor är höga lönekostnader, säger hon.

Men enligt facket har Tullverket fått utökat anslag av riksdagen och visar dessutom överskott.
– Vi har tidigare under året fått information om att smärre justeringar planeras, nu förefaller det handla om en ytterst omfattande omorganisation. Det är orimligt om vi återigen står inför stora neddragningar i tullverksamheten, säger Tull-Kusts förbundsordförande Björn Hartvigsson i en kommentar.

Enligt uppgifter till Drugnews kan förslaget bli ett dråpslag för landets tullverksamhet. Neddragningen av uppåt 300 tjänster kan delvis ske genom att erbjuda anställda över 61 år förtida pension. Men det kan även bli tal om att minska tullverksamhet i Norrland och stänga stationerna Norrköping och Trelleborg.

Det ryktas om att det i första hand är tullpersonal i fält, brottsbekämparna, som kommer att få gå. Mycket gränspersonal finns i Skåne och medelåldern är hög. Flera inom tullen tror att kontrollen av Öresundsbron där inflödet är stort kommer att försämras.

För många inom tullen kommer uppgifterna som en chock nu i juletider.
– Dessa återkommande omorganisationer och neddragningar. Det skapar olust inom tullen. Det är märkligt att vi aldrig ska få arbetsro, säger en tulltjänsteman till Drugnews.

I Norrköping där tullverksamheten kan komma att försvinna rasar Östergötlands landshövding Björn Eriksson.
– Det låter inte klokt – om näringslivet och kommunen planerar ett logistiskt centrum är det mycket viktigt för den seriösa handeln att tullärendena flyter. Bråviken med sitt läge som smuggelränna är också ett starkt argument för tullens kontroll, säger han till Norrköpings Tidningar.

Björn Eriksson var generaldirektör för tullen 1983-1988 och senare rikspolischef. Han ska nu ta kontakt med nuvarande generaldirektören Karin Starrin och “fråga vad tullen egentligen håller på med“.

• Tullverket har sedan 1992 genomgått fyra stora omorganisationer, vid den största inför EU-inträdet 1995 försvann nära ett tusen jobb. Idag har Tullverket cirka 2300 anställda, varav 1100 arbetar med brottsbekämpning.

Etiketter:

Annonser