Alkoholfrågan upp under EU-ordförandeskapet

STOCKHOLM Alkoholfrågan kommer att behandlas på något sätt under det svenska ordförandeskapet för EU hösten 2009, men det är oklart i vilken form. Det sade EU-minister Cecilia Malmström (fp) i riksdagen. Dessutom ska EU nästa år se över handlingsplanen mot narkotika.

Det var när EU-ministern i torsdags informerade riksdagen om regeringens förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU år 2009, som hon fick frågor om vilken roll alkoholpolitiken skulle spela. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Marina Pettersson frågade ministern om regeringen tänkte prioritera och fokusera på alkoholpolitiken i Europa under det svenska ordförandeskapet.

– Vi får rapporter om hur det ser ut ute i Europa. Debutåldern för alkohol ligger hos barnen på tolv år. Nio miljoner barn växer upp hos missbrukande föräldrar. Behovet av en solidarisk alkoholpolitik är skriande, sade Petterson.

EU-minister Cecilia Malmström påpekade att prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet inte är fastlagda än, men att hon tror att alkoholfrågan kommer upp på ett eller annat sätt.

– I vilken form och på vilket sätt det sker får vi återkomma till. Jag delar frågeställarens åsikt att det är viktiga frågor och att man kan göra ganska mycket på Europanivå i det avseendet, sa Malmström.

Cecilia Malmström lyfte också fram att narkotikafrågan kommer att vara aktuell under det svenska ordförandeskapet, eftersom handlingsplanen mot narkotika ska ses över under 2009.

• De svenska kommuner där EU-toppmöten ska hållas 2009 begränsas av säkerhetsskäl till Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Umeå och Åre.

• Fotnot: Ett faktablad om handlingsplan svensk narkotikapolitik 2006-2010 har nyligen publicerats av socialdepartementet. Där slås det övergripande målet om ett narkotikafritt samhälle fast – delmål minska rekryteringen till missbruk, förmå missbrukare att lägga av, minska tillgången på narkotika.
Även trendbrottet nedåt för minskat drogtestande bland svenska ungdomar noteras, liksom att huvudansvaret för narkotikafrågor övergått till Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen sedan Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika lades ner vid årsskiftet (pdf-fil, 4 sidor).

Etiketter:

Annonser