Dyster tullrapport väntas

STOCKHOLM En intern rapport med förslag om stora neddragningar inom tullverket väntas på tisdag. All brottsbekämpning i Norrland hotas och nedläggning av flera stationer i södra Sverige. Uppåt 300 tjänster kan komma att försvinna.

Rykten om innehållet läckte ut redan veckan före jul, men tulledningen vägrade att kommentera. Det är nämligen först på tisdag eftermiddag som rapporten blir offentlig i samband med att den överlämnas till generaldirektör Karin Starrin.

Hon har beställt rapporten om hur tullverket ska spara 500 miljoner kronor för att få en budget i balans fram till 2012.

– Och de största utgifterna tullverket har är lönekostnader, cirka 70 procent. Men rapporten ska även lämna förslag på hur vi kan utveckla verksamheten för att bli effektivare och nå våra högt ställda mål, säger Anette Malmberg, informationschef på tullverket, till Drugnews.

Ett sådant mål är att bli dubbelt så bra på brottsbekämpning fram till 2012.
– Och det skulle vi inte nå med dagens arbetssätt, säger Malmberg som själv suttit i den interna arbetsgrupp som tagit fram rapporten.

• Drugnews: är det en tillfällighet att de 500 miljoner kronor som ska sparas in är samma summa som tullverket satsar på EU-datasystemet CTS?
– Ja, det är två helt olika ting som inte har med varandra att göra. Tullverket måste enligt EU-beslut göra denna satsning, säger Anette Malmberg som inte vill ge fler kommentarer innan rapporten lämnats.

Enligt läckor som tullfacket bekräftar planeras omkring 300 tulltjänster att sägas upp (några klaras genom förtida pensioneringar). Särskilt brottsbekämpningen drabbas. Det vill säga gränsbevakningen och kontroll efter illegalt vapen, narkotika, alkohol, doping med mera. Bland annat stationerna i Norrköping och Trelleborg uppges vara hotade. Och dessutom ett 50-tal tjänster i Norrland som drabbar de flesta orter där tullen idag finns.

Tullfacket är inte nådig mot tullverkets ledning.
-De bryr sig inte om verksamheten utan tittar bara på ekonomin. I stället för att gå till uppdragsgivarna och äska mer pengar, drar man ner på personalen och man gör det inte på stabsnivå, utan längst ner bland dem som utför själva verksamheten, säger en upprörd Mats Hansson, fackordförande för Tull-Kust i Göteborg till Norrbottens Kuriren.

Tullpersonalen har sedan 1990-talet gått genom flera omorganisationer och nedskärningar. Bland fotfolket talas om brist på arbetsro och att “räknenissar“ tagit över i ledningen.

Men även utanför tullen är många bekymrade.
Östergötlands landshövding Björn Eriksson, själv tidigare både tull- och rikspolischef, är orolig för vad en nedläggning av Norrköpingsstationen skulle medföra samtidigt som länet satsar på utökad fartygstrafik.

Inom polisen höjs också varnande finger.
– Skulle gränsskyddet försämras så fruktar vi ännu mer narkotika kommer in i landet. Vi har fullt upp med det som redan finns, säger Kenneth Olsson, regional narkotikaansvarig inom polisen i Uppsala län, till Drugnews.

I instruktionerna för tullverkets verksamhet förskriver regeringen i kapitel 7: “att Tullverket ska ha den geografiska spridning som motiveras av uppdraget. Tullverket bestämmer den närmare utformningen av organisationen“.

Några politiker reagerade redan på ryktena i december om tullens nedskärningar. Riksdagskvinnan Britta Rådström (s) undrade i en skriftlig fråga till finansminister Anders Borg (m) om extra resurser är aktuellt för att försäkra att tullverket servar hela landet.

Häromdagen svarade finansministern att han “ser idag ingen anledning att vidta några åtgärder från regeringens sida“. Och påminner om att tullen själv ansvarar för att organisera verksamheten och att resurserna prövas årligen i samband med budgetpropositionen.

• Gamla tullhuset i Haparanda kommer att få Ikea som ny ägare, enligt ett avtal som nu blivit klart, avslöjar Norrländska socialdemokraten.

Etiketter:

Annonser