“Tullens sparpaket gynnar smugglare“

STOCKHOLM/NORRKÖPING Mer än var tionde anställd, 300 personer, ska bort på Tullverket, varav 170 sägs upp. Detta enligt det sparpaket som lades fram i tisdags. Samtidigt avvecklas fast bemanning på tolv orter. “Ett dråpslag mot brottsbekämpning, bara smugglarna vinner på det här“, säger Björn Hartvigsson, ordförande i tullfacket, till Drugnews.

En del av innehållet var känt kring den interna utredning om framtiden för tullverksamheten som myndighetens ledningsgrupp gjort och nu lämnats till generaldirektör Karin Starrin. Uppdraget har varit att se över effektiviteten och spara en halv miljard för att få en budget i balans till år 2012.

Norr om Arlanda försvinner i princip tullens fasta gränsskydd, med undantag för några stationer vid norska gränsen. Men även i södra Sverige glesas verksamheten ur enligt förslaget. Tullen försvinner från några av landets största hamnar och flygplatsen Landvetter, på Arlanda sker vissa neddragningar och Skavsta saknar redan fast tullbemanning sedan förra omorganisationen.

Orter där stationer med brottsbekämpningspersonal dras in är Karesuando, Haparanda, Umeå, Östersund, Idre, Kapellskär, Norrköping, Landvetter och Trelleborg. I Sundsvall avvecklas gränsskyddsgruppen och i Karlshamn i Blekinge minskas de anställda med en tredjedel. Klarering/Effektiv handel föreslås försvinna i Haparanda, Umeå, Östersund, Falun, Örebro och Jönköping.

Av de omkring 300 personer av tullens 2300 anställda som ska bort – en stor del är fältfolk (“brottsbekämpare“) – hoppas utredarna att cirka 130 anställda ska nappa på olika pensionserbjudande. Dessutom förlängs anställningsstoppet inom tullverket till att gälla hela detta år.
Förhandlingar med facket Tull-Kust inleds 5 februari och följs sedan av MBL-förhandlingar om vilka som ska gå.

Facket har redan tidigare pekat på att uppåt 350 anställda ändå kommer att gå i naturlig pension fram till 2012.
– Men den möjligheten har ledningen direkt avvisat, man vill försöka lösa detta med ett Alexanderhugg, inte pö om pö, säger ombudsman Mats-Owe Johansson till Drugnews.

Förstämningen bland tullpersonalen runt landet var stor efter att rapporten släppts om Tullverkets framtid. “En koloss på lerfötter“, “okänsligt“, “vi får aldrig arbetsro genom dessa ständiga omorganisationer“.

– Förslaget är det dråpslag vi fruktat och knäcker motivationen, får många att tappa lusten. Det blir svårt att med sådana nedskärningar klara uppdraget att stoppa narkotika och andra illegala varor framöver. Men även att klara servicen till näringslivet, säger tullordförande Björn Hartvigsson som ska kontakta politikerna i riksdagens skatteutskott om situationen.
Han har även skrivit ett Öppet brev till finansminister Anders Borg (m) om läget.

Hur ska då tullen kunna klara verksamheten framöver med mindre personal?

Enligt förslaget talas om en nationell effektivare styrning och samordning av kärnverksamheten. Och för att klara situationen i Norrland ska den utglesade tullen samarbeta mer med polis och kustbevakning. Med annan arbetsmetodik där information och tips blir viktigare ska färre kunna göra mer, är tanken.

– Vi ska genom mer analys och underrättelsearbete vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och inte behöva ha folk vid gränsen hela tiden. Selektera med precision och störa den legala trafiken så lite som möjligt, säger Lennart Nilsson, tullverkets brottsbekämpningschef och med i utredningsgruppen, till Drugnews.

Han anser att tullen idag har för dålig träffsäkerhet vid kontrollerna, bara sex procent ger resultat. Det stora kokainbeslaget på över ett ton för drygt ett år sedan i Göteborgs hamn indikerar att allt mer droger smugglas i godstrafiken. Och för att göra beslag där krävs insyn, analys och tips långt i förväg.

• Och vad händer då med den förebyggande effekt mot smuggelförsök som en uniformerad tullare kan ha vid gränsen?
– Vi har sagt inför framtiden att enbart motivet att synas och förebygga räcker inte för att vi ska stå på en viss plats, säger Lennart Nilsson.

Tullfacket menar dock att det krävs folk som kan göra jobbet och att i förslaget brottsbekämpningen drabbats särskilt hårt. Men även att försämrad service åt näringslivet riskerar ge samhället mindre skatteintäkter i förlängningen.

Ett resonemang som även landshövding Björn Eriksson i Östergötland för. Han är upprörd över att tullen drar in fasta bemanningen i Norrköping samtidigt som regionen storsatsar på ökad handel med bland annat fartygstrafik.
– Det är mycket olyckligt att man drar bort kontroll och service. Det tuffa sparkravet leder till hål i systemet som drabbar drogbekämpning och i slutändan blir en merkostnad för samhället, säger han till Drugnews.

Eriksson som själv tidigare varit både tull- och rikspolischef har varit i kontakt med generaldirektör Karin Starrin och “kommer att fortsätta larma“, som han uttrycker det.

Generaldirektören ska nu insamla synpunkter, rådfråga länsstyrelserna och andra innan hon tar ställning till förslaget. I tisdags ville hon inte kommentera rapporten, enligt informationschef Anette Malmberg. Men redan före sommaren kan nedbantningen av tullverket inledas.

• Fotnot: Arbetsgruppens sparförslag “Åtgärder för verksamhetsutveckling med en budget i balans“ om framtidens Tullverk (pdf-fil, 32 sidor).

Etiketter:

Annonser