Landskrona vill drogtesta skolelever

LANDSKRONA Lagen medger frivilliga slumpvisa drogtester på skolelever, enligt en förstudie som gjorts i Landskrona kommun. Där förslås en högstadieskola redan till hösten införa testerna. “Lagen tillåter det, nu är det frågan om politikerna har stake att gå vidare“, säger Lisa Flinth (fp), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, till Drugnews.

Förstudien “Drogtest för att förebygga“ överlämnades till nämnden i torsdags. Den fick uppdraget i höstas efter att folkpartiet väckt förslaget om att införa drogtester bland skolelever från årskurs åtta på grundskolan till och med gymnasiet.
– Kommunen har stora sociala problem. I drogvaneenkäter bland elever i nian som prövat narkotika ligger Landskrona högt i Skåne, och Skåne ligger högt i riket, säger Lisa Flinth.

En studieresa till en skola i grevskapet Kent, Storbritannien, där drogtester medverkat till att missbruksproblem minskat och skolresultat förbättrats väcktes idén att pröva även i Landskrona.

I förstudien slås fast att deltagande måste vara frivilligt och att både elever och föräldrar inför varje läsår får ta ställning till medverkan. Om elever inte utsätts för påtryckningar eller misstankar om de avböjer, finns inga juridiska hinder enligt förstudien.

Elever ska slumpvis lottas ut för provtagning, omkring 10-20 procent per år för att ha preventiv effekt. Skolsköterskan hämtar eleven som får lämna ett urinprov i avskildhet, genom temperaturkontroll kan fusk avstyras. Tre dagar senare ska ett ackrediterat laboratoriesvar ge besked.

Är det oklart eller positivt så ska skolläkaren först prata med eleven för att söka alternativa förklaringar, exempelvis om någon godkänd medicinering pågår. Annars så informeras socialtjänsten som får ta kontakt med familjen och överväga vilka insatser som behövs. Samtal, påverkansprogram eller andra åtgärder.

– Syftet är främst preventivt. Vi vet att elever i åttan och nian har viss drogkunskap och kommer i kontakt med dem. Drogtest kan bli en förevändning att våga säga nej till att testa narkotika, säger Lisa Flinth.
– Vi vet att tester anses kontroversiellt, men mer bland experter och i media. Många elever tycker att alla bör testas.

Men när några entusiastiska lärare föreslog att även de skulle delta, så blev det ett himla liv och lärarfacken ringde oroligt.

• Det var total enighet i barn- och ungdomsnämnden att göra en förstudie, men det är mer osäkert om majoriteten stöder att Landskrona blir landets första kommun med slumpvisa drogtester på högstadiet. Kostnaderna beräknas till 200 kronor per prov eller 80 000 kronor totalt om tester görs på kommunens högstadie- och gymnasieskolor.
Politikerna ska nu diskutera frågan inför ett beslut 2 april om man ska gå vidare.

• Fotnot: Landskrona kommuns förstudie “Drogtest för att förebygga“ (pdf-fil, 18 sidor).

Etiketter:

Annonser