EU:s snusrapport – bakslag för Swedish Match

BRYSSEL EU-kommissionens expertkommitté SCENIHR slår i sin slutrapport fast att snus är beroendeframkallande och skadar hälsan. Men Swedish Match hoppas ändå att rapporten ska bidra till att ta bort snusförbudet i övriga EU.

Rapporten som presenterades i måndags kväll om snus och andra rökfria tobaksvaror pekar både på förhöjd cancerrisk och risk att dö i hjärtinfarkt. Sambandet snusanvändning och cancer i bukspottskörteln är klart, medan muncancer är mer oklart.

Att snus leder till beroende är odiskutabelt. Men huruvida snus har positiva hälsoeffekter för den som försöker sluta med ännu farligare tobaksrökning, visar inte studien. Kommittén finner vare sig stöd eller motsatsen mot ett sådant påstående.

De svenska studier som pekar på sådana erfarenheter, menar man inte kan överföras till ett annat land. Dessutom finns amerikanska studier som pekar på att rökfri tobak kan leda till cigarettrökning.

– Som en första reaktion… känner vi att rapporten manar till stor försiktighet när det gäller att överväga varje alternativ som skulle lyfta det nuvarande förbudet mot oralt tobak, säger EU-kommissionens hälsotaleskvinna Haravgi-Nina Papadoulaki till Tobaksfakta.

Men snustillverkaren Swedish Match som återkommande försökt förmå EU att häva snusförbudet i övriga EU-länder försöker optimistiskt tolka rapporten utifrån sina utgångspunkter. Detta för att kommittén nämner att snus är mindre farligt än rökning och kan ha haft inverkan på den svenska folkhälsan. Vilket dock inte alls lyfts fram i rapportens viktiga sammanfattning.

– Nu måste EU:s politiker ta ställning till det rimliga i att förvägra EU:s rökare tillgång till ett väsentligt mindre hälsofarligt tobaksalternativ. Det är befängt att den farligaste tobaksprodukten av alla – cigaretter – får säljas fritt över gränserna i EU medan snuset är förbjudet, säger Lars Erik Rutqvist, medicinsk rådgivare i Swedish Match AB, i ett uttalande.

Anders Ahlbom, professor i miljömedicin på Karolinska institutet, och en av medlemmarna i den vetenskapliga kommittén, avfärdar dock Swedish Match försök.
– De får väl tolka rapporten som de vill. Men deras slutsatser är väldigt långsökta, säger han till Tobaksfakta.

EU-kommissionen ska nu granska rapporten, särskild de om snusets hälsorisker, innan man tar ställning till eventuella åtgärder.

• Fotnot: Rapporten “Health Effects of Smokeless Tobacco Products“ från Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR), (pdf-fil, 157 sidor).

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser