Dags att sätta gräns

Det borde vara tillåtet för EU-länder att återupprätta gränskontroller även inom unionen för att stoppa smuggling och trafficking. Det skriver Hélène Goudin, EU-parlamentariker för Junilistan, apropå svenska tullens nedskärningsförslag.

Tullverket har i dagarna presenterat ett sparförslag, vilket innebär att 300 av totalt 2300 tjänster ska avskaffas. Totalt ska 500 miljoner kronor besparas. Norr om Arlanda ska endast 6-10 personer arbeta med brottsbekämpning. Tullens fasta gränsskydd försvinner i de norra delarna av landet, med undantag för några stationer vid den norska gränsen.

Regeringen har inte gett ett slutgiltigt klartecken till besparingarna. Det finns goda skäl att ifrågasätta denna typ av nedskärningar, när vi lever i en internationaliserad värld.

Tullen har i hög grad omorganiserats och rationaliserats efter Sveriges EU-inträde och tillämpningen av Schengenavtalet. De tidigare svenska gränsstationerna och kontrollerna har ersatts med en mer rörlig, underrättelsebaserad, spaning mot kriminalitet.

Junilistan anser att det borde vara tillåtet för EU:s medlemsländer att återupprätta gränskontrollerna mot andra EU-länder, om de anser att det krävs för att stoppa narkotikahandel, smuggling av alkohol och tobak, samt trafficking.

Denna möjlighet är alltför begränsad med nuvarande EU-lagstiftning.

Inför Sveriges folkomröstning om EU-medlemskapet 1994, skrev Mona Sahlin (s) och Marit Paulsen (fp) ett öppet brev till Sveriges kvinnor, med bland annat följande budskap: Självklart skulle vi två aldrig ställa oss bakom ett medlemskap om det hotade det svenska sättet att leva. Lika självklart ska den svenska gränskontrollen mot knark vara kvar.

Vi kan tyvärr konstatera att Sahlin och Paulsen for med osanning.

Sverige kommer att behöva gränskontroller även framöver, inte minst i preventivt syfte.

Detta för att förhindra att kriminella krafter missbrukar de positiva möjligheter EU:s fria rörlighet i övrigt ger.

Etiketter:

Annonser